Συμβατότητα HTML

Ορίζει τις ρυθμίσεις για τις σελίδες HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML.


Εικόνα διαλόγου επιλογών HTML

Μέγεθος γραμματοσειρών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αυξομείωσης Μέγεθος 1 έως Μέγεθος 7 για να ορίσετε τα αντίστοιχα μεγέθη γραμματοσειράς για το HTML ετικέτες <font size=1> έως <font size=7>.

Εισαγωγή

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για εισαγωγή εγγράφων HTML.

Χρησιμοποιείστε την τοπική ρύθμιση 'Αγγλικά(ΗΠΑ)' για αριθμούς

Κατά την εισαγωγή αριθμών από μια σελίδα HTML,η δεκαδική υποδιαστολή και το διαχωριστικό χιλιάδων διαφέρουν ανάλογα με την τοπική ρύθμιση της σελίδας HTML.Το πρόχειρο παρόλα αυτά δεν περιέχει καμία πληροφορία για την τοπική ρύθμιση. Παραδείγματος χάριν,οι χαρακτήρες "1.000" οι οποίοι έχουν αντιγραφεί από μία γερμανική ιστοσελίδα πιθανότατα σημαίνουν "μία χιλιάδα" γιατί η τελεία είναι το διαχωριστικό χιλιάδων σε μια Γερμανική τοπική ρύθμιση. Αν αντιγραφούν από μία αγγλική ιστοσελίδα,οι ίδιοι χαρακτήρες αναπαριστούν τον αριθμό 1 όπως στο "ένα τελεία μηδέν μηδέν μηδέν".

Εάν δεν είναι σημειωμένο, οι αριθμοί θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη ρύθμιση στο Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά - Ρύθμιση τοπικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές. Εάν είναι σημειωμένο, οι αριθμοί θα ερμηνεύονται ως τοπικές ρυθμίσεις "Αγγλικά (ΗΠΑ)".

Εισαγωγή αγνώστων ετικετών HTML ως πεδία

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν επιθυμείτε να εισάγονται ως πεδία ετικέτεςοι οποίες δεν αναγνωρίζονται από το LibreOffice. Για μια ετικέτα ανοίγματος, θα δημιουργηθεί ένα πεδίο HTML_ON με την τιμή του ονόματος της ετικέτας. Για μια ετικέτα κλεισίματος, θα δημιουργηθεί ένα πεδίο HTML_OFF. Τα πεδία αυτά θα μετατραπούν σε ετικέτες κατά την εξαγωγή HTML.

Παράβλεψη ρυθμίσεων γραμματοσειράς

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να παραβλέψετε όλες τις ρυθμίσεις γραμματοσειράς κατά την εισαγωγή. Οι γραμματοσειρές οι οποίες ορίστηκαν στην τεχνοτροπία σελίδας HTML, θα είναι οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν.

LibreOffice Basic

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλάβετε τις οδηγίες LibreOffice Basic κατά την εξαγωγή σε μορφή HTML.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή πριν δημιουργήσετε το LibreOffice Basic Script, γιατί διαφορετικά δεν θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή του. Τα LibreOffice Basic Scripts πρέπει να βρίσκονται στην κεφαλίδα του εγγράφου HTML. Μόλις δημιουργηθεί η μακροεντολή στο LibreOffice Basic IDE, εμφανίζεται στην κεφαλίδα του κειμένου προέλευσης του εγγράφου HTML.

Εμφάνιση προειδοποίησης

Εάν έχει επιλεχθεί αυτό το πεδίο, κατά την εξαγωγή σε HTML εμφανίζεται μια προειδοποίηση ότι LibreOffice βασικές μακροεντολές θα χαθούν.

Διάταξη εκτύπωσης

Αν σημειώσετε αυτό το πεδίο, η διάταξη εκτύπωσης του τρέχοντος εγγράφου (παραδείγματος χάρη, ο πίνακας των περιεχομένων με στοιχισμένους αριθμούς σελίδας και οδηγούς κουκκίδας) εξάγεται επίσης. Μπορεί να διαβαστεί από τα LibreOffice, Mozilla Firefox και MS Internet Explorer.

note

Το φίλτρο HTML υποστηρίζει το πρότυπο CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) για εκτύπωση εγγράφων. Οι δυνατότητες αυτές ισχύουν μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η εξαγωγή της διάταξης εκτύπωσης.


Αντιγραφή τοπικών γραφικών στο διαδίκτυο

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ανεβάσετε αυτόματα τις ενσωματωμένες εικόνες στον επιλεγμένο διακομιστή διαδικτύου όταν μεταφορτώνετε με χρήση FTP. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση Ως για να αποθηκεύσετε το έγγραφο και να εισάγετε ένα ολοκληρωμένο FTP URL ως όνομα αρχείου για να προσπελαστεί από το διαδίκτυο.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!