Ασφάλεια

Καθορίζει τις επιλογές ασφάλειας για αποθήκευση εγγράφων, για συνδέσεις ιστού και για άνοιγμα εγγράφων που περιέχουν μακροεντολές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Ασφάλεια.


Εικόνα διαλόγου επιλογών ασφαλείας

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Επιλογές και προειδοποιήσεις ασφαλείας

Ανοίγει τον διάλογο "Επιλογές ασφαλείας και προειδοποιήσεις".

Κωδικοί πρόσβασης για διαδικτυακές συνδέσεις

Μπορείτε να εισάγετε ένα κύριο κωδικό πρόσβασης για να ενεργοποιήσετε την εύκολη πρόσβαση σε ιστοσελίδες που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Μόνιμη αποθήκευση κωδικών πρόσβασης για συνδέσεις ιστού

Αν ενεργοποιηθεί, το LibreOffice θα αποθηκεύσει με ασφάλεια όλους τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε αρχεία από διαδικτυακούς εξυπηρετητές. Μπορείτε να ανακτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης από τη λίστα εφόσον έχετε εισάγει τον κύριο κωδικό πρόσβασης.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Οι παλιές διαμορφώσεις ενδέχεται να περιέχουν ασθενώς κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης, σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται μια γραμμή πληροφοριών, όταν η εφαρμογή αρχίζει να ζητά να εισαγάγετε ξανά τον κύριο κωδικό πρόσβασης για να τους αποθηκεύσετε ξανά με ισχυρότερη κρυπτογράφηση.


Προστασία με έναν κύριο κωδικό πρόσβασης (συνιστάται)

Σημειώστε για να ενεργοποιήσετε την προστασία των κωδικών πρόσβασης από έναν κύριο κωδικό πρόσβασης για όλες τις συνδέσεις.

Κύριος κωδικός πρόσβασης

Ανοίγει τον διάλογο Εισαγωγή Κύριου Κωδικού Πρόσβασης.

Συνδέσεις

Ζητά τον κύριο κωδικό πρόσβασης. Αν ο κύριος κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, εμφανίζει το διάλογο Αποθηκευμένες Πληροφορίες Διαδικτυακής Σύνδεσης.

Ο διάλογος Αποθηκευμένες Πληροφορίες Διαδικτυακής Σύνδεσης εμφανίζει μια λίστα από ιστοσελίδες και ονόματα χρήστη τα οποία έχετε εισάγει στο παρελθόν. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιαδήποτε καταχώρηση και να την αφαιρέσετε από τη λίστα. Μπορείτε να δείτε τον κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη καταχώρηση.

Ασφάλεια μακροεντολών

Ρυθμίστε το επίπεδο ασφάλειας για την εκτέλεση μακροεντολών και καθορίστε τους έμπιστους συγγραφείς μακροεντολών.

Ασφάλεια μακροεντολών

Ανοίγει τον διάλογο Ασφάλεια μακροεντολών.

Αρχή χρονοσήμανσης

Οι αρχές χρονοσήμανσης (TSA) εκδίδουν ψηφιακά υπογεγραμμένες χρονοσημάνσεις (RFC 3161) που χρησιμοποιούνται προαιρετικά κατά την εξαγωγή υπογεγραμμένων PDF.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!