Ηλ. ταχυδρομείο

Σε συστήματα UNIX, καθορίζει το πρόγραμμα ηλ. ταχυδρομείου προς χρήση, όταν στέλενετε το τρέχον έγγραφο ως ηλ. ταχυδρομείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!