Μεσολαβητής

Οι Διακομιστές μεσολάβησης για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν να ρυθμιστούν κατάλληλα χειροκίνητα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Διαδίκτυο - Μεσολαβητής.


warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Ρυθμίσεις

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το Διακομιστής μεσολάβησης.

Διακομιστής μεσολάβησης

Καθορίζει τον τύπο του ορισμού μεσολαβητή.

Κανένα

Πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς διακομιστή μεσολάβησης. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε στον υπολογιστή σας μία απευθείας σύνδεση σε έναν πάροχο διαδικτύου που δε χρησιμοποιεί μεσολαβητή.

Χειροκίνητα

Σας επιτρέπει να εισάγετε τον μεσολαβητή χειροκίνητα. Καθορίστε τους διακομιστές μεσολάβησης σύμφωνα με την υπηρεσία σας παροχής διαδικτύου. Ρωτήστε τον διαχειριστή του συστήματος σχετικά με τους διακομιστές μεσολάβησης και τις θύρες που πρέπει να εισαχθούν.

Εικονίδιο συμβουλής

Εισάγετε ονόματα εξυπηρετητών χωρίς το πρόθεμα πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε www.example.com, και όχι http://www.example.com.


Σύστημα

Σε συστήματα Windows ή UNIX που χρησιμοποιούν GNOME ή KDE, αυτή η επιλογή λέει στο LibreOffice να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις του συστήματος. Πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του LibreOffice για να τεθούν σε λειτουργία οι ρυθμίσεις.

Μεσολαβητής HTTP

Πληκτρολογήστε το όνομα του μεσολαβητή για HTTP. Εισάγετε τη θύρα στο δεξί πεδίο.

Μεσολαβητής HTTPS

Πληκτρολογήστε το όνομα του μεσολαβητή για HTTPS. Πληκτρολογήστε τη θύρα στο δεξί πεδίο.

Κανένας μεσολαβητής για

Καθορίζει τα ονόματα των διακομιστών που δεν απαιτούν κάποιον διακομιστή μεσολάβησης, χωρισμένα με άνω τελείες. Αυτοί είναι διακομιστές που βρίσκονται στο τοπικό σας δίκτυο και οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται για ροή βίντεο και ήχου, για παράδειγμα.

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε σύμβολα κράτησης θέσης για τα ονόματα υπολογιστών οικοδεσπότη και τομέων. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε *.sun.com για να διευθυνσιοδοτήσετε όλους τους οικοδεσπότες υπολογιστές στον τομέα sun.com χωρίς μεσολαβητή.

Πληκτρολογήστε τη θύρα για τον αντίστοιχο διακομιστή μεσολάβησης. Η μέγιστη τιμή ενός αριθμού θύρας έχει καθοριστεί στο 65535.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!