Επιλογές Φόρτωση/Αποθήκευση

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις Φόρτωσης/Αποθήκευσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση.


Γενικά

Στην ενότητα Γενικά, μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποθήκευση εγγράφων και μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες μορφές αρχείων.

Ιδιότητες VBA

Καθορίζει τις γενικές ιδιότητες για την φόρτωση και αποθήκευση εγγράφων Microsoft Office με κώδικα VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εισαγωγής και εξαγωγής Microsoft Office και άλλων εγγράφων.

Συμβατότητα HTML

Ορίζει τις ρυθμίσεις για τις σελίδες HTML.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!