Χρώματα εφαρμογής

Καθορίζει τα χρώματα του περιβάλλοντος χρήσης του LibreOffice. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σαν σχήματα χρωμάτων και να τις φορτώσετε αργότερα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Εφαρμογή χρωμάτων.


Προσιτότητα στο LibreOffice

Σχήμα χρωμάτων

Αποθήκευση και Διαγραφή σχήματος χρωμάτων.

Σχήμα

Επιλέξτε τον σχήμα χρωμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Αποθήκευση

Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σαν σχήμα χρωμάτων που μπορείτε να φορτώσετε αργότερα. Το όνομα προστίθεται στο κουτί Συνδυασμός.

Όνομα του σχήματος χρωμάτων

Εισάγετε το όνομα για το σχήμα χρωμάτων.

Διαγραφή

Διαγράφει το σχήμα χρωμάτων που εμφανίζεται στο κουτί Σχήμα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε το προεπιλεγμένο σχήμα.

Προσαρμοσμένα χρώματα

Επιλέξτε το χρώμα για τα στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης.

Για να εφαρμόσετε ένα χρώμα σε στοιχείο διεπαφής χρήστη, εξασφαλίστε ότι το πλαίσιο μπροστά από το όνομα είναι σημειωμένο. Για να αποκρύψετε στοιχείο διεπαφής χρήστη, καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου.

Εικονίδιο σημείωσης

Κάποια στοιχεία διεπαφής χρήστη δεν μπορούν να κρυφτούν.


Εικονίδιο σημείωσης

Για να βελτιώσετε την ορατότητα του δρομέα, ορίστε το χρώμα παρασκηνίου της εφαρμογής μεταξύ 40% και 60% γκρίζο, αλλάζει αυτόματα σε 40% γκρίζο.


Η Αυτόματη ρύθμιση χρώματος αλλάζει το στοιχείο του περιβάλλοντος χρήσης στο προεπιλεγμένο χρώμα από το συνδυασμό χρωμάτων.

Οι ρυθμίσεις χρώματος για τους "Μη αναγνωσμένους δεσμούς" και τους "Αναγνωσμέμους δεσμούς" ισχύουν μόνο σε έγγραφα που δημιουργήθηκαν μετά την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!