Επιλογές εκτύπωσης

Καθορίζει τις επιλογές ρύθμισης εκτύπωσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Εκτύπωση.


Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Μείωση δεδομένων εκτύπωσης

Μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα δεδομένων που πρόκειται να σταλεί στον εκτυπωτή. Μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων εκτύπωσης αυξάνεται η ταχύτητα εκτύπωσης επειδή τα αρχεία εκτύπωσης είναι μικρότερα. Αυτό διευκολύνει τους εκτυπωτές με μικρότερη μνήμη στην εκτύπωση. Μείωση στα δεδομένα εκτύπωσης μπορεί να προκαλέσει αμυδρά χαμηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.

Ρυθμίσεις για

Καθορίζει εάν οι ρυθμίσεις εκτύπωσης εφαρμόζονται για άμεση εκτύπωση ή για εκτύπωση σε αρχείο.

Μείωση διαφάνειας

Αν επιλέξετε αυτό το πεδίο, τα διαφανή αντικείμενα θα εκτυπωθούν σαν κανονικά, μη-διαφανή αντικείμενα, ανάλογα με την επιλογή σας στα δύο ακόλουθα πεδία επιλογών.

Εικονίδιο σημείωσης

Η διαφάνεια δεν μπορεί κατευθυνθεί απευθείας σε εκτυπωτή. Οι περιοχές του εγγράφου στις οποίες η διαφάνεια πρόκειται να είναι ορατή, θα πρέπει επομένως να υπολογίζονται πάντα ως bitmap και να αποστέλλονται στον εκτυπωτή. Ανάλογα με το μέγεθος των bitmap και την ανάλυση της εκτύπωσης, μπορεί να προκύψει μεγάλος αριθμός δεδομένων.


Αυτόματα

Ορίζει ότι η διαφάνεια τυπώνεται μόνο αν η διαφανής περιοχή καλύπτει λιγότερο από ένα τέταρτο της συνολικής σελίδας.

Χωρίς διαφάνεια

Με αυτήν την επιλογή η διαφάνεια δεν τυπώνεται ποτέ.

Μείωση bitmap

Καθορίζει ότι οι ψηφιογραφίες τυπώνονται με μειωμένη ποιότητα. Η ανάλυση μπορεί να μειωθεί μόνο και όχι να αυξηθεί.

Υψηλή/κανονική ποιότητα εκτύπωσης

Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης αντιστοιχεί σε μια ανάλυση 300dpi. Η κανονική ποιότητα εκτύπωσης αντιστοιχεί σε μια ανάλυση 200dpi.

Ανάλυση

Καθορίζει τη μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης σε dpi. Η ανάλυση μπορεί μόνο να μειωθεί και όχι να αυξηθεί.

Συμπερίλαβε τα διαφανή αντικείμενα

Αν αυτό το πεδίο σημειωθεί, η μείωση στην ποιότητα εκτύπωσης για ψηφιογραφίες εφαρμόζεται επίσης στις περιοχές διαφάνειας των αντικειμένων.

Μείωση διαβάθμισης

Αν αυτό το πεδίο είναι σημειωμένο, οι διαβαθμίσεις εκτυπώνονται με μειωμένη ποιότητα.

Λωρίδες με διαβαθμίσεις χρώματος

Ορίζει τον μέγιστο αριθμό των λουρίδων διαβάθμισης για εκτύπωση.

Ενδιάμεσο χρώμα

Ορίζει ότι οι διαβαθμίσεις εκτυπώνονται μόνο με ένα μοναδικό ενδιάμεσο χρώμα.

Μετατροπή χρωμάτων σε διαβαθμίσεις του γκρι

Ορίζει ότι όλα τα χρώματα εκτυπώνονται μόνο ως κλίμακα του γκρι.

Προειδοποιήσεις εκτυπωτή

Ορίζει ποιες προειδοποιήσεις εμφανίζονται πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Μέγεθος χαρτιού

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού χρειάζεται για εκτύπωση του τρέχοντος εγγράφου. Αν το χρησιμοποιούμενο μέγεθος χαρτιού στο έγγραφο δεν παρέχεται από τον τρέχοντα εκτυπωτή, θα πάρετε ένα μήνυμα σφάλματος.

Προσανατολισμός χαρτιού

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν χρειάζεστε έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό χαρτιού για εκτύπωση του τρέχοντος εγγράφου. Αν η χρησιμοποιούμενη μορφή από το τρέχον έγγραφο δεν είναι διαθέσιμη από τον εκτυπωτή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Διαφάνεια

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε πάντα να ειδοποιήστε αν τα διαφανή αντικείμενα περιέχονται στο έγγραφο. Αν τυπώσετε ένα τέτοιο έγγραφο, εμφανίζεται ο διάλογος στον οποίον μπορείτε να επιλέξετε αν η διαφάνεια πρόκειται να εκτυπωθεί σε αυτήν την οδηγία εκτύπωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!