Προβολή

Καθορίζει τις επιλογές προβολής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Προβολή.


Εικόνα διαλόγου προβολής επιλογών

Διεπαφή χρήστη

Μέγεθος εικονιδίου γραμμής εργαλείων

Καθορίζει το μέγεθος της εμφάνισης των εικονιδίων της γραμμής εργαλείων.

Μέγεθος εικονιδίου πλευρικής στήλης

Καθορίζει το μέγεθος εμφάνισης των εικονιδίων της πλευρικής στήλης.

Μέγεθος εικονιδίων γραμμής σημειωματαρίου

Καθορίζει το μέγεθος εμφάνισης των εικονιδίων της γραμμής σημειωματαρίου.

Τεχνοτροπία εικονιδίου

Καθορίζει την τεχνοτροπία εικονιδίου για τα εικονίδια στις γραμμές εργαλείων και στους διαλόγους.

Ποντίκι

Τοποθέτηση ποντικιού

Καθορίζει εάν και πώς ο δείκτης του ποντικιού θα τοποθετηθεί σε πρόσφατα ανοιγμένους διαλόγους.

Μεσαίο πλήκτρο ποντικιού

Καθορίζει τη λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού.

  1. Αυτόματη κύλιση - Το σύρσιμο του ποντικιού με πατημένο το μεσαίο πλήκτρο μετατοπίζει την προβολή.

  2. Επικόλληση προχείρου - το πάτημα του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού εισάγει τα περιεχόμενα της "Επιλογής προχείρου" στη θέση του δρομέα.

Το "Πρόχειρο επιλογής" είναι ανεξάρτητο από το κανονικό πρόχειρο το οποίο χρησιμοποιείτε με Επεξεργασία - Αντιγραφή/Αποκοπή/Εισαγωγή ή τις αντίστοιχες συντομεύσεις του πληκτρολογίου. Το πρόχειρο και το "Πρόχειρο επιλογής" μπορούν να περιέχουν διαφορετικά περιεχόμενα την ίδια στιγμή.

Πρόχειρο

Πρόχειρο επιλογής

Αντιγραφή περιεχομένου

Επεξεργασία - Αντιγραφή Ctrl+C.

Επιλέξτε κείμενο, πίνακα, αντικείμενο.

Επικόλληση περιεχομένου

Η Επεξεργασία - Επικόλληση Ctrl+V επικολλά στη θέση του δρομέα.

Πατώντας το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού επικολλά στη θέση του δείκτη του ποντικιού.

Επικόλληση σε άλλο έγγραφο

Κανένα εφέ στα περιεχόμενα του προχείρου.

Η τελευταία σημειωμένη επιλογή είναι το περιεχόμενο του προχείρου επιλογής.


Εξαγωγή γραφικών

tip

Πιέστε Shift+Ctrl+R ώστε να επαναφέρετε ή να ανανεώσετε την προβολή του παρόντος εγγράφου.


Χρήση επιτάχυνσης υλικού

Προσπελαύνει απευθείας στοιχεία του υλικού του προσαρμογέα οθόνης για να βελτιώσει την εμφάνιση στην οθόνη. Η υποστήριξη για επιτάχυνση του υλικού δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα λειτουργικά συστήματα και τις διανομές πλατφόρμας του LibreOffice.

Χρήση εξομάλυνσης γραμματοσειρών

Αν υποστηρίζεται από το σύστημα σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την εξομάλυνση των γραφικών. Με ενεργή την εξομάλυνση, η εμφάνιση των περισσοτέρων γραφικών αντικειμένων φαίνεται ομαλότερη και με λιγότερες παράσιτα.

Χρήση του OpenGL για κάθε απόδοση (στην επανεκκίνηση)

Χρήση της βιβλιοθήκης υψηλής απόδοσης Open Graphics (OpenGL) για να αποδώσετε όλα τα οπτικά στοιχεία της εφαρμογής, που συμπεριλαμβάνουν παράθυρα, μενού, γραμμές εργαλείων και εικονίδια. Το OpenGL χρησιμοποιεί τη συσκευή γραφικών του υπολογιστή για να επιταχύνει την απόδοση των γραφικών. Εάν η συσκευή είναι στον μαύρο κατάλογο (δείτε παρακάτω), αυτή η επιλογή δεν θα είναι ενεργή.

Εξαναγκασμός του OpenGL ακόμα κι αν είναι στον μαύρο κατάλογο (στην επανεκκίνηση)

Εξαναγκάζει τη χρησιμοποίηση του OpenGL ακόμα κι αν η συσκευή γραφικών είναι στον μαύρο κατάλογο. Μια συσκευή είναι στον μαύρο κατάλογο όταν είναι με σφάλμα ή μπορεί να αποδώσει τα γραφικά με φτωχή ποιότητα.

Μενού

Εικονίδια σε μενού

Εμφανίζει τα εικονίδια δίπλα στα αντίστοιχα στοιχεία μενού. Επιλέξτε από "Αυτόματα", "Απόκρυψη" και "Εμφάνιση". Το "Αυτόματα" εμφανίζει τα εικονίδια ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος και των θεμάτων.

Κατάλογοι γραμματοσειρών

Εμφάνιση προεπισκόπησης γραμματοσειρών

Εμφανίζει τα ονόματα των επιλέξιμων γραμματοσειρών στην αντίστοιχη γραμματοσειρά, π.χ., γραμματοσειρές στο πλαίσιο γραμματοσειρών στη γραμμή Μορφοποίηση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!