Προβολή

Καθορίζει τις επιλογές προβολής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Προβολή.


Εικόνα διαλόγου προβολής επιλογών

Εικονίδιο θέματος

Καθορίζει την τεχνοτροπία εικονιδίου για τα εικονίδια στις γραμμές εργαλείων και στους διαλόγους.

Μέγεθος εικονιδίου

Γραμμή εργαλείων

Καθορίζει το μέγεθος εμφάνισης των εικονιδίων της γραμμής εργαλείων.

Γραμμή σημειωματαρίου

Καθορίζει το μέγεθος εμφάνισης των εικονιδίων της γραμμής σημειωματαρίου.

Πλευρική στήλη

Καθορίζει το μέγεθος εμφάνισης των εικονιδίων της πλευρικής στήλης.

Ορατότητα

Εικονίδια μενού

Εμφανίζει τα εικονίδια δίπλα στα αντίστοιχα στοιχεία μενού. Επιλέξτε από "Αυτόματα", "Απόκρυψη" και "Εμφάνιση". Το "Αυτόματα" εμφανίζει τα εικονίδια ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος και των θεμάτων.

Συντομεύσεις

Εμφανίζει τα πλήκτρα συντόμευσης δίπλα στα αντίστοιχα στοιχεία του μενού. Επιλέξτε από "Αυτόματα", "Απόκρυψη" και "Εμφάνιση". Το "Αυτόματα" εμφανίζει τα πλήκτρα συντόμευσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Ποντίκι

Τοποθέτηση

Καθορίζει εάν και πώς ο δείκτης του ποντικιού θα τοποθετηθεί σε πρόσφατα ανοιγμένους διαλόγους.

Μεσαίο πλήκτρο

Καθορίζει τη λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού.

  1. Αυτόματη κύλιση - Το σύρσιμο του ποντικιού με πατημένο το μεσαίο πλήκτρο μετατοπίζει την προβολή.

  2. Επικόλληση προχείρου - το πάτημα του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού εισάγει τα περιεχόμενα της "Επιλογής προχείρου" στη θέση του δρομέα.

Το "Πρόχειρο επιλογής" είναι ανεξάρτητο από το κανονικό πρόχειρο το οποίο χρησιμοποιείτε με Επεξεργασία - Αντιγραφή/Αποκοπή/Εισαγωγή ή τις αντίστοιχες συντομεύσεις του πληκτρολογίου. Το πρόχειρο και το "Πρόχειρο επιλογής" μπορούν να περιέχουν διαφορετικά περιεχόμενα την ίδια στιγμή.

Πρόχειρο

Πρόχειρο επιλογής

Αντιγραφή περιεχομένου

Επεξεργασία - Αντιγραφή +C.

Επιλέξτε κείμενο, πίνακα, αντικείμενο.

Επικόλληση περιεχομένου

Επεξεργασία - Επικόλληση +V επικολλά στη θέση του δρομέα.

Πατώντας το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού επικολλά στη θέση του δείκτη του ποντικιού.

Επικόλληση σε άλλο έγγραφο

Κανένα εφέ στα περιεχόμενα του προχείρου.

Η τελευταία σημειωμένη επιλογή είναι το περιεχόμενο του προχείρου επιλογής.


tip

Πατήστε Shift++R για επαναφορά ή ανανέωση της προβολής του τρέχοντος εγγράφου.


Έξοδος γραφικών

Χρήση επιτάχυνσης υλικού

Προσπελαύνει απευθείας στοιχεία του υλικού του προσαρμογέα οθόνης για να βελτιώσει την εμφάνιση στην οθόνη. Η υποστήριξη για επιτάχυνση του υλικού δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα λειτουργικά συστήματα και τις διανομές πλατφόρμας του LibreOffice.

Χρήση εξομάλυνσης γραμματοσειρών

Αν υποστηρίζεται από το σύστημα σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την εξομάλυνση των γραφικών. Με ενεργή την εξομάλυνση, η εμφάνιση των περισσοτέρων γραφικών αντικειμένων φαίνεται ομαλότερη και με λιγότερες παράσιτα.

Κατάλογοι γραμματοσειρών

Εμφάνιση προεπισκόπησης γραμματοσειρών

Εμφανίζει τα ονόματα των επιλέξιμων γραμματοσειρών στην αντίστοιχη γραμματοσειρά, π.χ., γραμματοσειρές στο πλαίσιο γραμματοσειρών στη γραμμή Μορφοποίηση.

Εξομάλυνση γραμματοσειράς οθόνης

Επιλέξτε για να εξομαλύνετε την εμφάνιση του κειμένου στην οθόνη.

από

Εισαγάγετε το μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς για να εφαρμόσετε εξομάλυνση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!