Γραμματοσειρές

Αντικαθιστά μία γραμματοσειρά με μία γραμματοσειρά της επιλογής σας. Η αντικατάσταση αντικαθιστά μία γραμματοσειρά μόνο αν εμφανίζεται στην οθόνη, ή στην οθόνη και κατά την εκτύπωση. Η αντικατάσταση δεν μεταβάλει τις ρυθμίσεις της γραμματοσειράς που είναι αποθηκευμένες στο έγγραφο

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αντικαταστήσετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά αντικατάστασης την οποία το λειτουργικό σας σύστημα χρησιμοποιεί όταν συναντά μία γραμματοσειρά σε ένα έγγραφο που δεν είναι διαθέσιμη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Γραμματοσειρές.


Εικονίδιο σημείωσης

Η αντικατάσταση γραμματοσειράς επηρεάζει επίσης την εμφάνιση γραμματοσειρών στο γραφικό περιβάλλον του LibreOffice.


warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Εφαρμογή του πίνακα αντικατάστασης

Ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις αντικατάστασης γραμματοσειράς που ορίζετε.

Πίνακας αντικατάστασης

Κατηγοριοποιεί την αρχική γραμματοσειρά και τη γραμματοσειρά που θα την αντικαταστήσει. Επιλέξτε Πάντα για να αντικαταστήσετε τη γραμματοσειρά, ακόμη και αν η αρχική γραμματοσειρά είναι αποθηκευμένη στο σύστημά σας. Επιλέξτε Μόνο οθόνη για να αντικαταστήσετε τη γραμματοσειρά της οθόνης μόνο και όχι τη γραμματοσειρά για την εκτύπωση.

Πεδίο ελέγχου 'Πάντα'

Πεδίο ελέγχου 'Μόνο οθόνη'

Ενέργεια αντικατάστασης

επιλεγμένο

κενό

Αντικατάσταση γραμματοσειράς στην οθόνη και κατά την εκτύπωση, αν η γραμματοσειρά είναι εγκατεστημένη ή όχι.

επιλεγμένο

επιλεγμένο

Αντικατάσταση γραμματοσειράς μόνο στην οθόνη, αν η γραμματοσειρά είναι εγκατεστημένη ή όχι.

κενό

επιλεγμένο

Αντικατάσταση γραμματοσειράς μόνο στην οθόνη, αλλά μόνο αν η γραμματοσειρά δεν είναι διαθέσιμη.

κενό

κενό

Αντικατάσταση γραμματοσειράς στην οθόνη και κατά την εκτύπωση, αλλά μόνο αν η γραμματοσειρά δεν είναι διαθέσιμη.


Γραμματοσειρά

Εισάγετε ή επιλέξετε το όνομα της γραμματοσειράς την οποία θέλετε να αντικαταστήσετε.

Αντικατάσταση με

Εισάγετε η επιλέξτε το όνομα της γραμματοσειράς που θα αντικατασταθεί.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει την επιλεγμένη αντικατάσταση γραμματοσειράς.

Εικονίδιο

Εφαρμογή

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη αντικατάσταση γραμματοσειράς.

Icon

Διαγραφή

Ρυθμίσεις γραμματοσειράς για κώδικα HTML και Basic

Επιλέξτε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς για την εμφάνιση σε πηγαίο κώδικα HTML και Basic.

Γραμματοσειρές

Επιλέξτε τη γραμματοσειρά για την εμφάνιση πηγαίου κώδικα HTML ή Basic. Επιλέξτε Αυτόματη για να εντοπίσετε μια κατάλληλη γραμματοσειρά αυτόματα.

Μόνο μη-αναλογικές γραμματοσειρές

Επισημάνετε για να εμφανίσετε μόνο μη αναλογικές γραμματοσειρές στο πεδίο λίστας Γραμματοσειρές .

Μέγεθος

Επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς για την εμφάνιση πηγαίου κώδικα HTML ή Basic.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!