Γενικά

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για το LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Γενικά.


Εικόνα διαλόγου γενικών επιλογών

Βοήθεια

Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς της εγκατεστημένης βοήθειας.

Εκτεταμένες συμβουλές

Εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας όταν τοποθετείτε τον δρομέα πάνω σε ένα εικονίδιο, μία εντολή μενού, ή σε έναν έλεγχο πάνω σε ένα παράθυρο διαλόγου.

Κατάσταση εγγράφου

Η εκτύπωση ορίζει την κατάσταση "Το έγγραφο τροποποιήθηκε"

Καθορίζει αν η εκτύπωση του εγγράφου μετράει ως τροποποίηση. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή, θα σας γίνεται ερώτηση για αποθήκευση των αλλαγών όταν κλείνει το έγγραφο. Τότε θα εισάγεται η ημερομηνία εκτύπωσης στις ιδιότητες του εγγράφου ως αλλαγή.

Έτος (Δύο ψηφία)

Μπορείτε να ορίσετε ένα εύρος ημερομηνίας, μέσα στην οποία το σύστημα αναγνωρίζει ένα διψήφιο έτος.

Στο LibreOffice, τα έτη δηλώνονται με τέσσερα ψηφία, έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ 1/1/99 και 1/1/01 να είναι δύο χρόνια. Αυτή η ρύθμιση Έτος (δύο ψηφία) επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει το έτος για το οποίο προστίθενται ημερομηνίες δύο ψηφίων στο 2000. Για παράδειγμα, αν εισάγετε την ημερομηνία 1/1/30 ή μεταγενέστερη, η είσοδος "1/1/20" αναγνωρίζετε ως 1/1/2020 αντί 1/1/1920.

Βοηθήστε στη βελτίωση του LibreOffice

Στείλτε αναφορές κατάρρευσης στο The Document Foundation

Στείλτε αναφορές κατάρρευσης για να βοηθήσετε τους προγραμματιστές να βελτιώσουν την αξιοπιστία του λογισμικού. Κάθε φορά που το LibreOffice καταρρέει, μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε αναφορές που περιέχουν ορισμένες πληροφορίες αποσφαλμάτωσης, χρήσιμες για τον εντοπισμό της αιτίας του σφάλματος και της τελικής διόρθωσής του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!