Επιλογή νέου χρώματος

Το LibreOffice επιτρέπει τον ορισμό προσαρμοσμένων χρωμάτων χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο γραφικό και αριθμητικό διάγραμμα διαβάθμισης του διαλόγου Επιλογή χρώματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή - Περιοχή, πατήστε το πλήκτρο Χρώμα και πατήστε το πλήκτρο Επιλογή.

Εικονίδιο

Πατήστε το πλήκτρο Διάλογος χρώματος στην καρτέλα Φωτισμός του διαλόγου Εφέ 3Δ.


Το παράθυρο επιλογής χρώματος

Το παράθυρο επιλογής χρώματος

Ο διάλογος επιλογής χρώματος αποτελείται από τέσσερις κύριες περιοχές.

Πατήστε στη μεγάλη χρωματιστή περιοχή στα αριστερά για να επιλέξετε ένα νέο χρώμα. Χρησιμοποιώντας αυτήν την περιοχή επιλογής, μπορείτε να τροποποιήσετε δύο συστατικά του χρώματος όπως αναπαριστάνονται στα χρωματικά πρότυπα RGB ή HSB. Σημειώστε ότι αυτά είναι τα δύο συστατικά που δεν είναι επιλεγμένα με ραδιοπλήκτρα στη δεξιά πλευρά του διαλόγου.

Στο δεξιό μέρος της κάτω γραμμής, θα δείτε το αρχικό χρώμα από τη γονική καρτέλα, Χρώματα.

Στο αριστερό μέρος της κάτω γραμμής, είναι ορατό το τρέχον αποτέλεσμα της εργασίας σας σε αυτόν τον διάλογο.

note

Το LibreOffice χρησιμοποιεί μόνο το μοντέλο χρωμάτων RGB για έγχρωμη εκτύπωση. Τα πεδία ελέγχου CMYK παρέχονται μόνο για να διευκολυνθεί η είσοδος των τιμών χρωμάτων με τη χρήση CMYK.


RGB

Κόκκινο

Ορίζει το κόκκινο συστατικό τροποποιήσιμο στον ολισθητή κατακόρυφου χρώματος και τα συστατικά πράσινο και γαλάζιο στο πεδίο δισδιάστατου επιλογέα χρώματος. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Πράσινο

Ορίζει το πράσινο συστατικό τροποποιήσιμο στον ολισθητή κατακόρυφου χρώματος και τα συστατικά κόκκινο και γαλάζιο στο πεδίο δισδιάστατου επιλογέα χρώματος. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Μπλε

Ορίζει το γαλάζιο συστατικό τροποποιήσιμο στον ολισθητή κατακόρυφου χρώματος και τα συστατικά πράσινο και κόκκινο στο πεδίο δισδιάστατου επιλογέα χρώματος. Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι 0 έως 255.

Δεκαεξαδικό #

Εμφανίζει και ορίζει την τιμή χρώματος στο χρωματικό πρότυπο RGB εκφρασμένο ως δεκαεξαδικό αριθμό.

HSB

Απόχρωση

Ορίζει το συστατικό χροιά τροποποιήσιμο στον ολισθητή κατακόρυφου χρώματος και τα συστατικά κορεσμού και φωτεινότητας στο πεδίο δισδιάστατου επιλογέα χρώματος. Οι τιμές εκφράζονται σε βαθμούς από 0 έως 359.

Κορεσμός

Ορίζει το συστατικό κορεσμός τροποποιήσιμο στον ολισθητή κατακόρυφου χρώματος και τα συστατικά χροιά και φωτεινότητα (Brightness) στο πεδίο δισδιάστατου επιλογέα χρώματος. Οι τιμές εκφράζονται σε ποσοστό (0 έως 100).

Φωτεινότητα

Ορίζει το συστατικό φωτεινότητα (Brightness) τροποποιήσιμο στον ολισθητή κατακόρυφου χρώματος και τα συστατικά χροιά και κορεσμός στο πεδίο δισδιάστατου επιλογέα χρώματος. Οι τιμές εκφράζονται σε ποσοστό (0 έως 100).

CMYK

Κυανό

Ορίζει την τιμή του κυανού χρώματος όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Ματζέντα

Ορίζει την τιμή του χρώματος ματζέντα όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Κίτρινο

Ορίζει την τιμή του κίτρινου χρώματος όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Κλειδί

Ορίζει την τιμή του μαύρου χρώματος ή κλειδιού (μαύρο) όπως εκφράζεται στο χρωματικό πρότυπο CMYK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!