Επεξεργασία αρθρώματος

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Βοηθήματα γραφής,
στον κατάλογο Διαθέσιμα αρθρώματα γλώσσας, επιλέξτε ένα από τα αρθρώματα γλώσσας και έπειτα πατήστε Επεξεργασία.


Επιλογές

Καθορίζει τη γλώσσα και τη διαθέσιμη ορθογραφία, το συλλαβισμό και το θησαυρό που έχουν ενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο άρθρωμα. Μπορείτε επίσης να επανακαθορίσετε τις προτεραιότητες των υπο-αρθρωμάτων.

  1. Επιλέξτε τη γλώσσα από τη λίστα Γλώσσα.

  2. Μαρκάρετε όλα τα αρθρώματα που θα ενεργοποιηθούν για αυτή τη γλώσσα στις επικεφαλίδες Ορθογραφία, Συλλαβισμός και Θησαυρός λέξεων.

  3. Εφόσον διαθέτετε περισσότερα από ένα αρθρώματα για μία περιοχή, η επεξεργασία των δευτερευόντων αρθρωμάτων για τον ορθογραφικό έλεγχο και τον Θησαυρό πραγματοποιείται με τη σειρά με την οποία αναφέρονται στο πλαίσιο λίστας. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αυτή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Μετακίνηση Πάνω και Μετακίνηση Κάτω.

  4. Μόνο ένα υπο-άρθρωμα μπορεί να είναι ενεργό στη κατηγορία Συλλαβισμού.

Γλώσσα

Καθορίζει τη γλώσσα του αρθρώματος.

Για όλα τα πεδία ελέγχου γλώσσας στο LibreOffice, ισχύουν τα εξής:

Μια καταχώριση γλώσσας έχει ένα σημάδι ελέγχου μπροστά της εάν ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί για αυτή τη γλώσσα.

Μετακίνηση πάνω

Αυξάνει τη προτεραιότητα του επιλεγμένου αρθρώματος στο πεδίο λίστας κατά ένα επίπεδο.

Μετακίνηση κάτω

Μειώνει τη προτεραιότητα του επιλεγμένου αρθρώματος στο πεδίο λίστας κατά ένα επίπεδο.

Πίσω

Πατήστε εδώ για να αναιρέσετε τις τρέχουσες αλλαγές στο πεδίο λίστας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!