Βοηθήματα γραφής

Καθορίζει τις ιδιότητες ορθογραφικού ελέγχου, θησαυρού και συλλαβισμού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Βοηθήματα γραφής.


warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Διαθέσιμα αρθρώματα γλώσσας

Περιέχει τις εγκατεστημένα αρθρώματα γλώσσας.

Ένα άρθρωμα γλώσσας μπορεί να περιέχει ένα, δύο, ή τρία υποαρθρώματα: Ορθογραφικός έλεγχος, συλλαβισμός και θησαυρός. Κάθε υποάρθρωμα μπορεί να είναι διαθέσιμο σε μία ή περισσότερες γλώσσες. Εάν πατήσετε μπροστά από το όνομα του αρθρώματος, ενεργοποιείτε ταυτόχρονα όλα τα διαθέσιμα υποαρθρώματα. Εάν μετακινήσετε μια ρύθμιση ένδειξης, απενεργοποιείτε ταυτόχρονα όλα τα διαθέσιμα υποαρθρώματα. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μεμονωμένα υποαρθρώματα, πατήστε το πλήκτρο Επεξεργασία για να ανοίξετε τον διάλογο Επεξεργασία αρθρωμάτων.

note

Η διαμόρφωση επιτρέπει δύο διαφορετικούς καταλόγους: ένα φάκελο όπου μπορεί ο χρήστης να έχει δικαιώματα εγγραφής και ένα χωρίς δικαιώματα εγγραφής. Ο χρήστης μπορεί μόνο να επεξεργαστεί και να διαγράψει τα λεξικά χρήστη που βρίσκονται στην εγγράψιμη διαδρομή. Άλλα λεξικά μπορούν μόνο να διαβαστούν.


Επεξεργασία

Για να επεξεργαστείτε ένα άρθρωμα γλώσσας, επιλέξτε το και πατήστε στο Επεξεργασία. Εμφανίζεται ο διάλογος Επεξεργασία αρθρωμάτων.

Λεξικά χρήστη

Παραθέτει τα διαθέσιμα λεξικά χρήστη. Σημειώστε τα λεξικά χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον ορθογραφικό έλεγχο και τον συλλαβισμό.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Δημιουργία Λεξικού, στο οποίο μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο λεξικό ορισμένο από τον χρήστη ή ένα λεξικό εξαιρέσεων και να καθορίσετε την γλώσσα.

Νέο λεξικό

Στην ενότητα Λεξικό μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο λεξικό του χρήστη, ή ένα λεξικό εξαιρέσεων και να ορίσετε τη γλώσσα.

Όνομα

Ορίζει το όνομα του καινούριου προσαρμοσμένου λεξικού. Η επέκταση αρχείου "*.DIC" επισυνάπτεται αυτόματα.

Γλώσσα

Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη γλώσσα μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του προσαρμοσμένου λεξικού. Επιλέγοντας Όλα το προσαρμοσμένο λεξικό χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από την τρέχουσα γλώσσα.

Εξαιρέσεις (-)

Καθορίζει τις λέξεις που θέλετε να αποφευχθούν στα έγγραφα σας. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό με όλες τις λέξεις που θέλετε να αποφύγετε. Αν έχετε ενεργοποιήσει το λεξικό εξαιρέσεων, κατά τη διάρκεια του ορθογραφικού ελέγχου θα λαμβάνετε σημείωση ότι η χρήση της συγκεκριμένης λέξης πρέπει να αποφευχθεί.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον διάλογοΕπεξεργασία προσαρμοσμένου λεξικού στο οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσθήκες στο προσαρμοσμένο λεξικό ή να επεξεργαστείτε υπάρχουσες καταχωρήσεις.

Στον διάλογο Επεξεργασία προσαρμοσμένου λεξικούέχετε την δυνατότητα να εισάγετε νέους όρους ή να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες εγγραφές. Εάν επεξεργαστείτε ένα λεξικό εξαιρέσεων, ο διάλογος έχει την επιπλέον δυνατότητα να ορίσει την εξαίρεση για μία λέξη. Κατά την διάρκεια του ελέγχου ορθογραφίας αυτή η εξαίρεση παρατίθεται τότε ως πρόταση.

Κατά την επεξεργασία ενός λεξικού, πραγματοποιείται έλεγχος σχετικά με την κατάσταση του αρχείου. Εάν, για παράδειγμα, διαθέτει προστασία εγγραφής, δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί. Τα κουμπιά Δημιουργία και Διαγραφήείναι απενεργοποιημένα.

Βιβλίο

Καθορίζει το βιβλίο που θα επεξεργαστεί.

Το Κατάλογος παραβλεπόμενων λέξεων (Όλες)περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που έχουν επισημανθεί με Παράβλεψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου ορθογραφίας. Αυτός ο κατάλογος είναι έγκυρος μόνο για τον τρέχοντα ορθογραφικό έλεγχο.

note

Η καταχώριση IgnoreAllList δεν είναι δυνατό να επιλεγεί ούτε να διαγραφεί. Μόνο οι λέξεις που περιλαμβάνονται ως περιεχόμενο είναι δυνατό να διαγραφούν. Αυτό συμβαίνει αυτόματα κάθε φορά που κλείνει το LibreOffice.


Γλώσσα

Αναθέτει μια νέα γλώσσα στο τρέχον προσαρμοσμένο λεξικό.

Λέξη

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μία νέα λέξη για να συμπεριληφθεί στο λεξικό. Στη ακόλουθη λίστα μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του προσαρμοσμένου λεξικού. Αν επιλέξετε μία λέξη από αυτόν τον κατάλογο, θα εμφανιστεί στο πλαίσιο κειμένου. Αν πληκτρολογήσετε μία λέξη που να τελειώνει με τον χαρακτήρα =, όπως "AutoComplete=", η λέξη ποτέ δεν συλλαβίζεται αυτόματα, και δεν υπάρχει κάποιος προτεινόμενος συλλαβισμός. Πληκτρολογώντας "Auto=Complete" έχει ως αποτέλεσμα τον συλλαβισμό της λέξης, ή ένα προτεινόμενο συλλαβισμό, όπου μπορείτε να εισάγετε το σύμβολο =.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα [] αντί για το σύμβολο = για να ορίσετε αλλαγές χαρακτήρα πριν την αλλαγή συλλαβισμού. Πιθανές αλλαγές χαρακτήρα:(1) πρόσθετοι χαρακτήρες, για παράδειγμα tug[g]gumi καταλήγει στον σωστό συλλαβισμό “tugg- gummi” της σουηδικής λέξης “tuggummi”. (2) Η αφαίρεση χαρακτήρα ορίζεται από ένα αριθμό, για παράδειγμα paral·[1]lel καταλήγει στον σωστό συλλαβισμό “paral- lel” για την καταλανική λέξη “paral·lel”, αφαιρώντας έναν χαρακτήρα πριν το σημείο αλλαγής. (3) Και οι δυο αφαιρεμένοι και πρόσθετοι χαρακτήρες, για παράδειγμα cafee[2é]tje καταλήγουν σε σωστό συλλαβισμό “café- tje” της ολλανδικής λέξης “cafeetje”, αφαιρώντας δύο χαρακτήρες πριν το σημείο αλλαγής και προσθέτοντας έναν χαρακτήρα.

Αντικατάσταση από ή γραμματική από

Αυτό το πεδίο εισόδου είναι διαθέσιμο μόνο εάν επεξεργάζεστε εξαίρεση λεξικού ή γλώσσα που εξαρτάται από προσαρμοσμένο λεξικό. Στις εξαιρέσεις λεξικών, το πεδίο εμφανίζει την εναλλακτική πρόταση για την τρέχουσα λέξη στο πλαίσιο κειμένου "λέξη". Στα προσαρμοσμένα λεξικά που εξαρτώνται από τη γλώσσα, το πεδίο περιέχει μια γνωστή λέξη ρίζας, ως μοντέλο ή πρόσφυμα της νέας λέξης ή τη χρήση της στις σύνθετες λέξεις. Παραδείγματος χάρη, σε γερμανικό προσαρμοσμένο λεξικό, η νέα λέξη “Litschi” (λίτσι) με τη λέξη υπόδειγμα “Gummi” (κόμμι) θα καταλήξει στην αναγνώριση των “Litschis” (λίτσις), “Litschibaum” (δέντρο λίτσι), “Litschifrucht” (φρούτο λίτσι) κλπ.

Δημιουργία

Προσθέτει τη λέξη στο πεδίο κειμένου Λέξη στο τρέχον προσαρμοσμένο λεξικό σας. Η λέξη στο πεδίο Πρόταση προστίθεται επίσης όταν εργάζεστε με λεξικό εξαιρέσεων.

Επιλογές

Ορίζει τις επιλογές για τον ορθογραφικό έλεγχο και το συλλαβισμό.

Επεξεργασία

Εάν θέλετε να αλλάξετε μια τιμή, επιλέξτε την καταχώρηση και στη συνέχεια, πατήστε στο κουμπί Επεξεργασία. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή μιας νέας τιμής.

Έλεγχος λέξεων με κεφαλαία

Καθορίζει τον έλεγχο των κεφαλαίων κατά την διάρκεια του ορθογραφικού ελέγχου.

Έλεγχος λέξεων με αριθμούς.

Καθορίζει τον έλεγχο λέξεων που περιέχουν αριθμούς και γράμματα.

Έλεγχος ειδικών περιοχών

Καθορίζει εάν ειδικές περιοχές, όπως η σχεδίαση κειμένου, θα ελέγχονται ορθογραφικά.

Ορθογραφικός έλεγχος κατά τη πληκτρολόγηση

Ελέγχονται αυτόματα η ορθογραφία καθώς πληκτρολογείτε, και τα λάθη υπογραμμίζονται.

Τα σφάλματα πληκτρολόγησης επισημαίνονται μέσα στο έγγραφο με κόκκινη υπογράμμιση. Εάν τοποθετήσετε τον δρομέα επάνω σε μια λέξη, η οποία επισημαίνεται με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για να εμφανίσετε λίστα των προτεινόμενων διορθώσεων. Επιλέξτε μια προτεινόμενη διόρθωση για να αντικαταστήσετε την υπό εξέταση λέξη με την προτεινόμενη. Εάν κάνετε ξανά το ίδιο λάθος κατά την επεξεργασία του εγγράφου, θα επισημανθεί ξανά ως λάθος.

Για να εισαγάγετε το ζεύγος λέξεων στον πίνακα αντικατάστασης Πίνακας αντικατάστασης αυτόματης διόρθωσης , ανοίξτε το Μενού αυτόματης διόρθωσης και επιλέξτε Αυτόματη διόρθωση. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από το δευτερεύον μενού. Πραγματοποιείται αντικατάσταση της λέξης ενώ, ταυτόχρονα, το ζεύγος λέξεων εισάγεται στον πίνακα αντικατάστασης.

Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων για συλλαβισμό

Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που απαιτούνται για εφαρμογή αυτόματου συλλαβισμού.

Χαρακτήρες πριν την αλλαγή γραμμής

Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων της λέξης που θα συλλαβιστεί που πρέπει να παραμένει στο τέλος της γραμμής.

Χαρακτήρες μετά την αλλαγή γραμμής

Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμός χαρακτήρων μιας συλλαβισμένης λέξης που απαιτείται στην επόμενη γραμμή.

Συλλαβισμός χωρίς ερώτηση

Καθορίζει πως δε θα ερωτηθείτε ποτέ για έναν χειροκίνητο συλλαβισμό. Αν το πεδίο δεν είναι μαρκαρισμένο, όταν η λέξη δεν αναγνωρίζεται, θα σας παρουσιαστεί ένας διάλογος για την εισαγωγή συλλαβισμού.

Συλλαβισμός ειδικών περιοχών

Καθορίζει εάν ο συλλαβισμός θα εκτελεστεί και στις υποσημειώσεις, τις επικεφαλίδες και τα υποσέλιδα.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!