Επεξεργασία διαδρομών

Στο παράθυρο διαλόγουΕπεξεργασία διαδρομών, μπορείτε να επιλέξετε κάποιους φακέλους που είναι διαθέσιμοι στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές.

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Διαδρομή. (μόνο αυτόματο κείμενο)


Διαδρομές

Περιέχει μία λίστα των διαδρομών που έχουν ήδη προστεθεί. Επισημάνετε τη προεπιλεγμένη διαδρομή για τα νέα αρχεία.

Προσθήκη

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογή διαδρομής για να επιλέξετε άλλο φάκελο ή τον διάλογο Άνοιγμα για να επιλέξετε άλλο αρχείο.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!