Γενικά

Στην ενότητα Γενικά, μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποθήκευση εγγράφων και μπορείτε να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες μορφές αρχείων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.


Εικόνα διαλόγου επιλογών αποθήκευσης

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Φόρτωση

Φόρτωση των ρυθμίσεων του χρήστη μαζί με το έγγραφο

Φορτώνει τις ορισμένες από το χρήστη ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε ένα έγγραφο μαζί με το έγγραφο.

Εάν η Φόρτωση ρυθμίσεων χρήστη μαζί με το έγγραφο δεν είναι επιλεγμένη, οι ακόλουθες ρυθμίσεις του χρήστη εξακολουθούν να ισχύουν:

Η φόρτωση των ακόλουθων ρυθμίσεων πραγματοποιείται πάντα με ένα έγγραφο, ανεξάρτητα αν έχει σημανθεί ή όχι αυτή η επιλογή:

Φόρτωση επιλογών εκτυπωτή με το κείμενο

Εάν είναι ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα φορτωθούν μαζί με το έγγραφο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την εκτύπωση εγγράφου σε απομακρυσμένο εκτυπωτή, εάν δεν αλλάξετε χειροκίνητα τον εκτυπωτή στον διάλογο Εκτύπωση. Εάν είναι απενεργοποιημένο, ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση αυτού του εγγράφου. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εκτύπωσης θα αποθηκευτούν με το έγγραφο ανεξάρτητα από την κατάσταση αυτής της επιλογής.

Αποθήκευση

Αυτόματη αποθήκευση εγγράφων

Επεξεργασία ιδιοτήτων του εγγράφου πριν την αποθήκευση

Ορίζει ότι ο διάλογος Επιλογές θα εμφανίζεται κάθε φορά που επιλέγετε την εντολή Αποθήκευση ως.

Πάντα δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Αποθηκεύει την προηγούμενη έκδοση ενός εγγράφου ως αντιγράφου ασφαλείας κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα έγγραφο. Κάθε φορά που το LibreOffice δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας, αυτό αντικαθιστά το προηγούμενο. Το αντίγραφο ασφαλείας παίρνει την επέκταση .BAK.

Για αλλαγή της τοποθεσίας του αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές και εισάγετε μετά μια νέα διαδρομή για το αρχείο αντιγράφου.

Αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης επαναφοράς κάθε

Καθορίζει ότι τοLibreOfficeθα αποθηκεύει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να επαναφέρει όλα τα ανοικτά έγγραφα στην περίπτωση crash. Μπορείτε να ορίστε το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές αποθηκεύσεις.

Λεπτά

Ορίζει το χρονικό διάστημα σε λεπτά για την επιλογή αυτόματης επαναφοράς.

Αυτόματη αποθήκευση και του εγγράφου

Καθορίζει ότι το LibreOffice αποθηκεύει όλα τα ανοικτά έγγραφα κατά την αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης ανάκτησης. Χρησιμοποιεί το ίδιο διάστημα χρόνου όπως και η αυτόματη ανάκτηση.

Αποθήκευση διευθύνσεων URL ως προς το σύστημα αρχείων

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιλογή για τη σχετική διευθυνσιοδότηση των URLs στο σύστημα αρχείων και στο διαδίκτυο. Η σχετική διευθυνσιοδότηση είναι δυνατή μόνο εάν το έγγραφο προέλευσης και το αναφερόμενο έγγραφο είναι και τα δυο στον ίδιο δίσκο.

Μία σχετική διεύθυνση πάντα ξεκινάει από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το τρέχον έγγραφο. Αντίθετα, η απόλυτη διευθυνσιοδότηση ξεκινάει από έναν βασικό κατάλογο. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τη διαφορά στη σύνταξη ανάμεσα σε σχετικές και απόλυτες αναφορές:

Παραδείγματα

Σύστημα αρχείων

Διαδίκτυο

σχετική

../images/img.jpg

../images/img.jpg

απόλυτη

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Η συμβουλή της Βοήθειας εμφανίζει πάντα μια απόλυτη διαδρομή. Ωστόσο, εάν ένα έγγραφο έχει αποθηκευτεί σε μορφή HTML, το LibreOffice θα πραγματοποιήσει εισαγωγή σχετικής διαδρομής, αν το κατάλληλο πεδίο επιλογής είναι επιλεγμένο.


Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για σχετική αποθήκευση των URLs στο σύστημα αρχείων.

Σχετική αποθήκευση των URL στο διαδίκτυο

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για σχετική αποθήκευση των URLs στο διαδίκτυο.

Προεπιλεγμένη μορφή αρχείου και επιλογές για ODF

Έκδοση μορφής αρχείου ODF

Το LibreOffice 7.0 υποστηρίζει το OpenDocument μορφής (ODF) έκδοσης 1.3. Οι προηγούμενες εκδόσεις του LibreOffice υποστήριζαν τη μορφή αρχείου ODF 1.2. Οι προηγούμενες μορφές αρχείου δεν μπορούν να αποθηκεύσουν όλα τα νέα γνωρίσματα του νέου λογισμικού.

Τα OpenOffice.org 3 και StarOffice 9 εισήγαγαν νέα γνωρίσματα που πρέπει να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας τη μορφή OpenDocument (ODF) έκδοσης 1.2. Οι προηγούμενες εκδόσεις του OpenOffice.org 2 και StarOffice 8 υποστηρίζουν τις μορφές αρχείου ODF 1.0/1.1. Αυτές οι προηγούμενες μορφές αρχείου δεν μπορούν να αποθηκεύσουν όλα τα νέα γνωρίσματα του νέου λογισμικού.

Οι τρέχουσες εκδόσεις του LibreOffice μπορούν να ανοίξουν έγγραφα σε μορφές ODF 1.0/1.1, 1.2 και 1.3.

Όταν αποθηκεύεται ένα έγγραφο, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύσετε το έγγραφο στις μορφές ODF 1.3, ODF 1.3 επεκταμένο, ODF 1.2, ODF 1.2 επεκταμένο, ODF 1.2 επεκταμένο (λειτουργία συμβατότητας), ή στην προηγούμενη μορφή ODF 1.0/1.1.

note

Προς το παρόν, τα ODF 1.2 (επεκταμένο) ή νεότερες μορφές ενεργοποιούν αρχεία των Draw και Impress για να περιέχουν σχόλια. Αυτά τα σχόλια μπορούν να εισαχθούν με Εισαγωγή - Σχόλιο στην τελευταία έκδοση λογισμικού. Τα σχόλια χάνονται κατά τη φόρτωση αρχείων σε προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού που αποθηκεύτηκαν από την τελευταία έκδοση λογισμικού.


Κάποιες εταιρίες ή οργανισμοί μπορεί να ζητούν έγγραφα ODF στη μορφή ODF 1.0/1.1, ή ODF 1.2. Μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις μορφές για αποθήκευση στο πλαίσιο καταλόγου. Αυτές οι παλιότερες μορφές δεν μπορούν να αποθηκεύσουν όλα τα νέα γνωρίσματα, έτσι η νέα μορφή ODF 1.3 (επεκταμένη) συνιστάται όπου είναι δυνατό.

Η ODF 1.2 επεκταμένη (κατάσταση συμβατότητας) είναι πιο συμβατή προς τα πίσω κατάσταση εκτεταμένης ODF 1.2. Χρησιμοποιεί γνωρίσματα που είναι παρωχημένα και/ή είναι 'συμβατά με σφάλματα' με παλιότερες εκδόσεις του OpenOffice.org. Μπορεί να είναι χρήσιμη, εάν χρειάζεστε να ανταλλάξετε έγγραφα ODF με χρήστες που χρησιμοποιούν παλιές εφαρμογές πριν το ODF 1.2 ή μόνο ODF 1.2.

Προειδοποίηση όταν η αποθήκευση δεν γίνεται σε προεπιλεγμένη μορφή ή μορφή ODF

Μπορείτε να επιλέξετε να παίρνετε ένα μήνυμα προειδοποίησης όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε μια μορφή που δεν είναι OpenDocument ή την οποία δεν ορίσατε ως προεπιλεγμένο τύπο στο Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου επιλογές.

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα εφαρμόζεται ως προεπιλογή όταν αποθηκεύετε έγγραφα διαφόρων τύπων. Αν ανταλλάσσετε τα έγγραφα σας με άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν Microsoft Office, για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε εδώ να χρησιμοποιεί το LibreOffice μόνο τους τύπους αρχείων του Microsoft Office σαν προεπιλογή.

Τύπος εγγράφου

Ορίζει τον τύπο εγγράφου για τον οποίο θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου.

Πάντα αποθήκευση ως

Ορίζει πως τα έγγραφα του επιλεγμένου στα αριστερά τύπου θα αποθηκεύονται πάντα σας αρχεία του συγκεκριμένου τύπου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο για το τωρινό έγγραφο στον διάλογο Αποθήκευση ως.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!