Δεδομένα Χρήστη

Χρησιμοποιείστε αυτήν τη σελίδα καρτέλας για να εισάγετε ή επεξεργαστείτε δεδομένα χρήστη. Μερικά από τα δεδομένα μπορεί να έχουν ήδη εισαχθεί από τον χρήστη ή τον διαχειριστή του συστήματος κατά την εγκατάσταση του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.


Τα δεδομένα χρήστη χρησιμοποιούνται από τα πρότυπα και τους Αυτόματους πιλότους στο LibreOffice. Για παράδειγμα, τα πεδία δεδομένων "Όνομα" και "Επώνυμο" χρησιμοποιούνται για εισαχθεί αυτόματα το όνομά σας ως συγγραφέας ενός νέου εγγράφου. Μπορείτε να το δείτε αυτό στο Αρχείο - Ιδιότητες.

Μερικά από τα δεδομένα χρήστη περιλαμβάνονται αυτόματα σε ένα εσωτερικό λεξικό για να τα αναγνωρίζει ο ορθογραφικός έλεγχος. Εάν γίνουν τυπογραφικά λάθη, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να κάνει υποδείξεις διόρθωσης. Σημειώστε ότι αλλαγές σε δεδομένα ισχύουν μόνο μετά την επανεκκίνηση του LibreOffice.

Τα δεδομένα χρήστη χρησιμοποιούνται επίσης κατά τον σχολιασμό και τον εντοπισμό κατάστασης αλλαγών, για να ταυτοποιήσετε σχόλια/επεξεργασίες του συντάκτη· και για να σημειώσετε την τελευταία θέση επεξεργασίας στο έγγραφο, έτσι ώστε όταν ο συντάκτης ανοίξει αργότερα το έγγραφο, αυτό ανοίγει στη θέση τελευταίας επεξεργασίας.

Διεύθυνση

Χρησιμοποιήστε το πεδίο Διεύθυνση για να εισάγετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα χρήστη.

Εταιρία

Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρίας σας σε αυτό το πεδίο.

Όνομα

Πληκτρολογήστε το μικρό όνομά σας.

Επώνυμο

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας.

Αρχικά

Πληκτρολογήστε τα αρχικά σας.

Οδός

Σε αυτό το πεδίο πληκτρολογήστε το όνομα της οδού σας.

Τ.Κ.

Πληκτρολογήστε τον ταχυδρομικό κώδικά σας σε αυτό το πεδίο.

Πόλη

Πληκτρολογήστε την πόλη που ζείτε.

Χώρα

Πληκτρολογήστε τη χώρα σας.

Νομός

Πληκτρολογήστε την περιοχή σας.

Τίτλος

Πληκτρολογήστε τον τίτλο σας σε αυτό το πεδίο.

Θέση

Πληκτρολογήστε τη θέση σας στην εταιρία σε αυτό το πεδίο.

Τηλ. (Σπίτι)

Πληκτρολογήστε τον ιδιωτικό σας τηλεφωνικό αριθμό σε αυτό το πεδίο.

Τηλ. (Εργασία)

Πληκτρολογήστε τον αριθμό εργασίας σε αυτό το πεδίο.

Fax

Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ σε αυτό το πεδίο.

Ηλ. ταχυδρομείο

Πληκτρολογήστε τη διέυθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας. Παραδείγματος χάρη, my.name@my.provider.com

Κρυπτογράφηση

Ορίστε το αγαπημένο δημόσιο κλειδί για την κρυπτογράφηση OpenPGP και την ψηφιακή υπογραφή. Αυτά τα αγαπημένα κλειδιά θα είναι προεπιλεγμένα στον διάλογο επιλογής κλειδιού κάθε φορά που υπογράφετε ή κρυπτογραφείτε έγγραφα, έτσι δεν χρειάζεται να το επιλέγετε ο ίδιος όταν υπογράφετε με συγκεκριμένο κλειδί συχνά.

Κλειδί υπογραφής OpenPGP

Επιλέξτε το κλειδί OpenPGP από τον πτυσσόμενο κατάλογο για υπογραφή εγγράφων ODF.

Κλειδί κρυπτογράφησης OpenPGP

Επιλέξτε το κλειδί σας OpenPGP από τον πτυσσόμενο κατάλογο κρυπτογράφησης εγγράφων ODF.

Κατά την κρυπτογράφηση εγγράφων, να κρυπτογραφείτε πάντα για τον εαυτό σας

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να κρυπτογραφήσετε επίσης το αρχείο με το δημόσιο κλειδί σας, έτσι μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο με το ιδιωτικό κλειδί σας.

warning

Διατήρηση αυτής της επιλογής επιλεγμένης, εάν κάποτε θελήσετε να μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε έγγραφα που έχετε κρυπτογραφήσει για άλλα άτομα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!