Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Όλες οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν αυτόματα. Η δομή αυτού του παραθύρου διαλόγου είναι παρόμοια με τη δομή της Εξερεύνησης. Δηλαδή, είναι ιεραρχική. Για να ανοίξετε μια καταχώρηση, διπλοπατήστε στην καταχώρηση ή πατήστε στο σύμβολο συν πριν από αυτήν. Για να κλείσετε την καταχώρηση, απλώς πατήστε στο σύμβολο πλην πριν από την καταχώρηση ή ξαναδιπλοπατήστε στην καταχώρηση.

note

Βλέπετε μόνο τις καταχωρίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο τρέχον έγγραφο. Εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο κειμένου, βλέπετε την καταχωριση του LibreOffice Writer κ.ο.κ. για τα υπόλοιπα αρθρώματα του LibreOffice.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο επάνω δεξιό μενού (☰), επιλέξτε Επιλογές.

Από το πληκτρολόγιο:

Alt + F12


Πλήκτρα διαλόγου επιλογών

Εντάξει

Αποθήκευση των αλλαγών στη σελίδα και κλείσιμο του διαλόγου επιλογών.

Ακύρωση

Κλείσιμο διαλόγου επιλογών και απόρριψη όλων των αλλαγών που έγιναν.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείσει τον διάλογο επιλογών.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Βοήθεια

Ανοίγει τα περιεχόμενα βοήθειας για την εμφανιζόμενη σελίδα επιλογών.

LibreOffice

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διάλογο για να δημιουργήσετε τις γενικές ρυθμίσεις εργασίας του LibreOffice. Οι πληροφορίες καλύπτουν θέματα όπως τα δεδομένα χρήστη, την αποθήκευση, την εκτύπωση, τις διαδρομές προς σημαντικά αρχεία και καταλόγους.

Φόρτωση/Αποθήκευση

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις Φόρτωσης/Αποθήκευσης.

Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις

Ορίζει τις ιδιότητες για επιπλέον γλώσσες.

LibreOffice Writer

Οι εντολές αυτές καθορίζουν τον τρόπο που χειριζόμαστε τα αρχεία κειμένου που δημιουργούνται στο LibreOffice. Είναι επίσης δυνατό να καθορίσετε ρυθμίσεις για το τρέχον αρχείο κειμένου.

LibreOffice Writer/Web

Καθορίζει τις βασικές ρυθμίσεις για έγγραφα LibreOffice σε μορφή HTML.

LibreOffice Calc

καθορίζει διάφορες ρυθμίσεις για υπολογιστικά φύλλα, περιεχόμενα που θα εμφανιστούν και την κατεύθυνση δρομέα μετά από καταχώριση κελιού. Μπορείτε επίσης να ορίσετε καταλόγους ταξινόμησης, να καθορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων και τις ρυθμίσεις εγγραφής και αλλαγών επισήμανσης.

LibreOffice Impress

Ορίζει ποικίλες ρυθμίσεις για πρόσφατα δημιουργημένα έγγραφα παρουσίασης, όπως τα περιεχόμενα για εμφάνιση, η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται, αν και πώς γίνεται η στοίχιση πλέγματος.

LibreOffice Draw

Καθορίζει τις καθολικές ρυθμίσεις για έγγραφα σχεδίασης. Μπορείτε να ορίσετε, μεταξύ άλλων, τα περιεχόμενα τα οποία θα εμφανίζονται, την κλίμακα που θα χρησιμοποιείται, την ευθυγράμμιση πλέγματος και τα περιεχόμενα τα οποία θα εκτυπώνονται από προεπιλογή.

LibreOffice Math

Ορίζει τη μορφή εκτύπωσης και τις επιλογές εκτύπωσης για όλα τα νέα έγγραφα με τύπους. Αυτές οι επιλογές εφαρμόζονται όταν τυπώνεται έναν τύπο άμεσα από το LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Ορίζει τις γενικές ρυθμίσεις προελεύσεων δεδομένων στο LibreOffice.

Διαγράμματα

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για διαγράμματα.

Διαδίκτυο

Καθορίζει τις ρυθμίσεις διαδικτύου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!