Ορισμός εικόνας παρασκηνίου

Ορισμός παρασκηνίου εικόνας της .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ορισμός εικόνας παρασκηνίου.


Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός παρασκηνίου εικόνας για να ορίσετε την εικόνα παρασκηνίου της τρέχουσας σελίδας . Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας και πατήστε στο Άνοιγμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!