Ορισμός εικόνας παρασκηνίου

Ορισμός παρασκηνίου εικόνας της .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ορισμός εικόνας παρασκηνίου.


Ανοίγει τον διάλογο Ορισμός παρασκηνίου εικόνας για να ορίσει την εικόνα παρασκηνίου της τρέχουσας . Επιλέξτε αρχείο εικόνας και πατήστε Άνοιγμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!