Αποθήκευση εικόνας παρασκηνίου

Αποθηκεύει την εικόνα παρασκηνίου της τρέχουσας .

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Αποθήκευση εικόνας παρασκηνίου.


Ανοίγει τον διάλογο Εξαγωγή εικόνας για να αποθηκεύσει την εικόνα παρασκηνίου της τρέχουσας . Επιλέξτε τη μορφή αρχείου εικόνας στο πλαίσιο φίλτρο, εισάγετε όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε Αποθήκευση.

note

Ανάλογα με την επιλεγμένη μορφή αρχείου, εμφανίζεται διάλογος ορισμού ιδιοτήτων μορφής εικόνας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!