Σχήμα

Αυτό το υπομενού περιέχει κοινά σχήματα όπως, γραμμή, κύκλος, τρίγωνο και τετράγωνο, ή ένα σχήμα συμβόλου όπως χαμογελαστό πρόσωπο, καρδιά και άνθος που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Γραμμή

Αυτό το υπομενού περιέχει σχήματα γραμμών όπως ευθείες, ελεύθερου σχήματος, καμπύλες και πολυγωνικές.

Γραμμή

Σχεδιάζει μια ευθεία γραμμή που μπορείτε να σύρετε μέσα στο τρέχον έγγραφο. Για να στρέψετε τη γραμμή κατά 45 μοίρες, κρατήστε πατημένο το Shift ενώ σέρνετε.

Βασική

Αυτό το υπομενού περιέχει βασικά σχήματα όπως ορθογώνια, κύκλους, τρίγωνα, πεντάγωνα, εξάγωνα, οκτάγωνα, κυλίνδρους και κύβους.

Σύμβολο

Αυτό το υπομενού περιέχει σχήματα συμβόλων όπως χαρούμενο πρόσωπο, καρδιά, ήλιο, σελήνη, άνθος, γρίφος, λοξά σχήματα και παρενθέσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!