Στοιχείο ελέγχου φόρμας

Αυτό το υπομενού περιέχει στοιχεία ελέγχου φόρμας όπως πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο ελέγχου, κουμπί επιλογής και πλαίσιο καταλόγου που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!