Υπομενού Φόρμες

Περιέχει εντολές για ενεργοποίηση της λειτουργίας σχεδίασης φόρμας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οδηγών ελέγχου και εισαγωγή στοιχείων ελέγχου φόρμας στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Φόρμες.


Κατάσταση σχεδίασης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης σχεδίασης φόρμας.

Οδηγοί στοιχείων ελέγχου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οδηγών στοιχείων ελέγχου.

Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει διάλογο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Περιήγηση φόρμας

Ανοίγει τηνΠεριήγηση φόρμας. Η Περιήγηση φόρμας εμφανίζει όλες τις φόρμες και τις δευτερεύουσες φόρμες του τρέχοντος εγγράφου μαζί με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Σειρά ενεργοποίησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου σειρά καρτελών ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά με την οποία τα πεδία ελέγχου εστιάζουν όταν ο χρήστης πατάει το πλήκτρο tab.

Προσθήκη Πεδίου

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων για να προσθέσετε στη φόρμα ή στην αναφορά.

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει φόρμες στη κατάσταση σχεδίασης έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί η φόρμα.

Αυτόματη εστίαση στοιχείου ελέγχου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματης εστίασης στοιχείου ελέγχου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!