Γραμμή εργαλείων αναπαραγωγής πολυμέσων

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων αναπαραγωγής πολυμέσων

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Αναπαραγωγή πολυμέσων.


Άνοιγμα

Ανοίγει ένα αρχείο ταινίας ή ένα αρχείο ήχου που θέλετε να προεπισκοπήσετε.

Εφαρμογή

Εισάγει το τρέχον αρχείο ταινίας ή αρχείο ήχου ως αντικείμενο πολυμέσων στο τρέχον έγγραφο.

Αναπαραγωγή

Αναπαράγει το τρέχον αρχείο.

Παύση

Διακόπτει ή συνεχίζει την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου.

Διακοπή

Διακόπτει την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου.

Επανάληψη

Αναπαράγει το αρχείο επανειλημμένα.

Κλείσιμο ήχου

Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τον ήχο.

Μπάρα έντασης

Προσαρμόζει την ένταση.

Προβολή

Προσαρμόζει το μέγεθος της αναπαραγόμενης ταινίας.

Θέση δρομέα

Μετακινεί σε διαφορετική θέση μέσα στο αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!