Το LibreOffice και το διαδίκτυο

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το διαδίκτυο. ΤοΓλωσσάρι διαδικτύου εξηγεί τους σημαντικότερους όρους.

Ιστοσελίδες

Για να δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα για το διαδίκτυο, ανοίξτε ένα νέο Έγγραφο HTML επιλέγοντας Αρχείο - Δημιουργία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!