Υποστήριξη πλατφόρμας Java

Το LibreOffice υποστηρίζει την πλατφόρμα Java για εκτέλεση εφαρμογών και στοιχείων που βασίζονται στην αρχιτεκτονική JavaBeans.

Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Java 2 Runtime Environment, ώστε το LibreOffice να υποστηρίζει την πλατφόρμα Java. Όταν εγκαταστήσατε το LibreOffice, λάβατε αυτόματα τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε αυτά τα αρχεία αν δεν ήταν ήδη εγκατεστημένα.

Η υποστήριξη πλατφόρμας Java πρέπει να ενεργοποιηθεί στο LibreOffice ώστε να εκτελέσετε εφαρμογές Java.

Εικονίδιο σημείωσης

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό JDBC, χρειάζεται να προσθέσετε την διαδρομή κλάσης του. Επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα και πατήστε το κουμπί διαδρομής κλάσης. Αφού προσθέσετε τις πληροφορίες διαδρομής, ξαναρχίστε το LibreOffice.


Εικονίδιο σημείωσης

Οι τροποποιήσεις σας στη σελίδα καρτέλας - LibreOffice - Προχωρημένα θα χρησιμοποιηθούν ακόμα κι αν η εικονική μηχανή Java (JVM) έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά από μετατροπές στη διαδρομή κλάσης πρέπει να ξαναρχίσετε το LibreOffice. Το ίδιο ισχύει για τροποποιήσεις στο - Διαδίκτυο - Μεσολαβητής. Μόνο τα πλαίσια "Μεσολαβητής Http" και "Μεσολαβητής Ftp" και οι θύρες τους δεν απαιτούν επανεκκίνηση—θα αξιολογηθούν όταν πατήσετε Εντάξει.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!