Γραμμή επεξεργασίας σημείων

Η γραμμή Επεξεργασία σημείων εμφανίζεται όταν επιλέξετε πολυγωνικό αντικείμενο και πατήσετε Επεξεργασία σημείων.

Οι παρεχόμενες λειτουργίες σας επιτρέπουν να επεξεργαστείτε τα σημεία μίας καμπύλης ή ενός αντικειμένου που έχει μετατραπεί σε καμπύλη. Τα παρακάτω εικονίδια είναι διαθέσιμα:

Επεξεργασία σημείων

Το εικονίδιο Επεξεργασίας σημείων σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας για τα Bézier αντικείμενα. Στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας, μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά σημεία του αντικειμένου σχεδίασης.

Εικονίδιο επεξεργασίας σημείων

Επεξεργασία σημείων

Μετακίνηση σημείων

Ενεργοποιεί μία κατάσταση λειτουργίας στην οποία μπορούμε να μετακινήσουμε σημεία. Ο δείκτης ποντικιού εμφανίζει ένα μικρό άδειο ορθογώνιο όταν ακινητοποιηθεί σε ένα σημείο. Μετακινήστε αυτό το σημείο σε μία άλλη τοποθεσία. Η καμπύλη και στις δύο μεριές του σημείου ακολουθεί την κίνηση, το κομμάτι της καμπύλης ανάμεσα στα επόμενα σημεία αλλάζει σχήμα.

Σημαδέψτε στην καμπύλη ανάμεσα σε δύο σημεία ή μέσα σε μια κλειστή καμπύλη και σύρετε το ποντίκι για να μετατοπίσετε ολόκληρη την καμπύλη χωρίς να παραμορφώσετε τη φόρμα.

Εικονίδιο μετακίνησης σημείων

Μετακίνηση σημείων

Εισαγωγή σημείων

Ενεργοποιεί την λειτουργία εισαγωγής. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε σημεία. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε σημεία, όπως και στην λειτουργία μετακίνησης. Αν, ωστόσο, κάνετε κλικ στην καμπύλη ανάμεσα σε δύο σημεία και μετακινήσετε λίγο το ποντίκι ,ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί του ποντικιού, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο σημείο. Το σημείο είναι ένα ομαλό σημείο και οι γραμμές στα σημεία ελέγχου είναι παράλληλες και παραμένουν ακόμα έτσι όταν μετακινηθούν.

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο γωνίας πρέπει πρώτα να εισάγετε είτε ένα ομαλό είτε ένα συμμετρικό σημείο, το οποίο μετατρέπεται σε ένα σημείο γωνίας χρησιμοποιώντας το Ορισμός σημείου γωνίας.

Εικονίδιο εισαγωγής σημείων

Εισαγωγή σημείων

Διαγραφή σημείων

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Διαγραφή σημείων για να διαγράψετε ένα ή πολλά επιλεγμένα σημεία. Αν επιθυμείτε να επιλέξετε πολλά σημεία κάντε κλικ στα κατάλληλα σημεία ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί Shift.

Πρώτα επιλέξτε τα σημεία προς διαγραφή και μετά κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ή πατήστε Del.

Εικονίδιο διαγραφής σημείων

Διαγραφή σημείων

Διαχωρισμός καμπύλης

Το εικονίδιο Διαίρεση καμπύλης διαχωρίζει μια καμπύλη. Επιλέξτε το σημείο ή τα σημεία που θέλετε να διαχωρίσετε στην καμπύλη και πατήστε το εικονίδιο.

Εικονίδιο διαίρεσης καμπύλης

Διαχωρισμός καμπύλης

Μετατροπή σε καμπύλη

Μετατρέπει μια καμπύλη σε ευθεία γραμμή, ή μετατρέπει μια ευθεία γραμμή σε καμπύλη. Εάν επιλέξετε ένα μόνο σημείο, η καμπύλη πριν από αυτό το σημείο θα μετατραπεί. Εάν επιλέξετε δυο σημεία, η καμπύλη ανάμεσά τους θα μετατραπεί. Εάν επιλέξετε παραπάνω από δυο σημεία, κάθε φορά που κάνετε κλικ στο εικονίδιο, ένα διαφορετικό τμήμα της καμπύλης θα μετατρέπεται. Εάν είναι απαραίτητο, στρογγυλές γωνίες μετατρέπονται σε τετραγωνικές γωνίες και το αντίστροφο.

Εάν ένα κομμάτι της καμπύλης είναι ίσιο, τα άκρα της γραμμής έχουν μέγιστο ένα μόνο σημείο έλεγχου το καθένα. Δεν μετατρέπονται σε στρογγυλά σημεία, εκτός εάν η ευθεία γραμμή μετατραπεί ξανά σε καμπύλη.

Εικονίδιο μετατροπής σε καμπύλη

Μετατροπή σε καμπύλη

Ορισμός σημείου γωνίας

Μετατρέπει το επιλεγμένο σημείο ή σημεία σε σημεία γωνίας. Τα σήμεια γωνίας έχουν δύο κινητά σημεία ελέγχου, τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μία καμπύλη γραμμή, επομένως, δεν περνά απευθείας μέσα από ένα σημείο γωνίας, αλλά σχηματίζει μία γωνία.

Εικονίδιο σημείου γωνίας

Ορισμός σημείου γωνίας

Ομαλή μετάβαση

Μετατρέπει ένα σημείο γωνίας ή ένα συμμετρικό σημείο σε ένα ομαλό σημείο. Και τα δύο σημεία ελέγχου του σημείου γωνίας είναι στοιχισμένα παράλληλα και μπορούν να μετακινηθούν μόνο ταυτόχρονα. Τα σημεία ελέγχου ενδέχεται να διαφοροποιούνται σε μήκος, επιτρέποντάς σας να αλλάξετε το βαθμό καμπυλότητας.

Εικονίδιο ομαλής μετάβασης

Ομαλή μετάβαση

Συμμετρική μετάβαση

Αυτό το εικονίδιο μετατρέπει ένα σημείο γωνίας ή ένα ομαλό σημείο σε ένα συμμετρικό σημείο. Και τα δύο σημεία ελέγχου του σημείου γωνίας είναι στοιχισμένα παράλληλα και έχουν το ίδιο μήκος. Μπορούν να μετακινηθούν μόνο ταυτόχρονα και ο βαθμός καμπυλότητας είναι ίδιος και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Εικονίδιο συμμετρικής μετάβασης

Συμμετρική μετάβαση

Κλείσιμο Bezier

Κλείνει μία γραμμή ή μία καμπύλη. Μία γραμμή κλείνει ενώνοντας το τελευταίο σημείο με το πρώτο, το οποίο υποδεικνύεται από ένα μεγεθυμένο τετράγωνο.

Εικονίδιο κλεισίματος Μπεζιέ

Κλείσιμο Bezier

Μείωση σημείων

Σημαδεύει το τρέχον σημείο ή τα επιλεγμένα σημεία για διαγραφήΑυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το σημείο ανήκει σε μία ευθεία γραμμή. Αν μετατρέψετε μία καμπύλη ή ένα πολύγονο με τοΜετατροπή σε καμπύλη εικονίδιο σε μία ευθεία γραμμή ή τροποποιήσετε μία καμπύλη με το ποντίκι έτσι ώστε ένα σημείο να βρίσκεται πάνω στην ευθεία γραμμή, αυτό διαγράφεται. Η γωνία από την οποία η μείωση σημείων πρόκειται να λάβει χώρα

Εικονίδιο μείωσης σημείων

Μείωση σημείων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!