Γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας

Η γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας γίνεται ορατή αν επιλέξετε ένα αντικείμενο φόρμας όταν εργάζεστε στην λειτουργία σχεδιασμού.

Επιλογή

Εικονίδιο

Το εικονίδιο αυτό αλλάζει το δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση επιλογής ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία. Η επιλεγμένη λειτουργία χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τα στοιχεία ελέγχου της τρέχουσας φόρμας.

Λειτουργία Σχεδίασης Ναι/Όχι

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατάσταση σχεδίασης. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για γρήγορη αλλαγή μεταξύ της κατάστασης σχεδίασης και της κατάστασης χρήστη. Ενεργοποίηση για επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου φόρμας, απενεργοποίηση για χρήση των στοιχείων ελέγχου της φόρμας.

Εικονίδιο κατάστασης σχεδίασης

Κατάσταση σχεδίασης ενεργή/ανενεργή

Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει διάλογο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου

Πεδίο ελέγχου

Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Εικονίδιο φόρμας

Φόρμα

Περιηγητής δεδομένων

Ορίζει τη δομή δεδομένων του τρέχοντος XForms εγγράφου.

Περιήγηση φόρμας

Ανοίγει τηνΠεριήγηση φόρμας. Η Περιήγηση φόρμας εμφανίζει όλες τις φόρμες και τις δευτερεύουσες φόρμες του τρέχοντος εγγράφου μαζί με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Εικονίδιο πλοηγητής φόρμας

Περιήγηση φόρμας

Προσθήκη πεδίου

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων για να προσθέσετε στη φόρμα ή στην αναφορά.

Εικονίδιο προσθήκης πεδίου

Προσθήκη πεδίου

Σειρά ενεργοποίησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου σειρά καρτελών ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά με την οποία τα πεδία ελέγχου εστιάζουν όταν ο χρήστης πατάει το πλήκτρο tab.

Εικονίδιο σειρά ενεργοποίησης

Σειρά ενεργοποίησης

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει φόρμες στη κατάσταση σχεδίασης έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί η φόρμα.

Εικονίδιο ανοίγματος σε κατάσταση σχεδίασης

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Αυτόματη εστίαση στοιχείου ελέγχου

Εικονίδιο

Εάν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη εστίαση στοιχείου ελέγχου, επιλέγεται το πρώτο στοιχείο ελέγχου φόρμας όταν ανοίξετε το έγγραφο. Εάν το πλήκτρο δεν είναι ενεργοποιημένο, το κείμενο θα επιλεγεί μετά το άνοιγμα. Η Σειρά καρτελών που έχετε ορίσει προσδιορίζει ποιο είναι το πρώτο στοιχείο ελέγχου φόρμας.

Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο θέσης και μεγέθους

Θέση και Μέγεθος

Αλλαγή αγκύρωσης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε μεταξύ των επιλογών αγκύρωσης.

Εικονίδιο αγκύρωσης

Αλλαγή αγκύρωσης

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω

Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Εικονίδιο ομάδας

Ομαδοποίηση

Κατάργηση ομαδοποίησης

Διαλύει την επιλεγμένη ομάδα σε μεμονωμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο απομαδοποίησης

Κατάργηση ομαδοποίησης

Είσοδος στην ομάδα

Ανοίγει την επιλεγμένη ομάδα έτσι ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το κάθε αντικείμενο. Αν η επιλεγμένη ομάδα περιέχει μια εμφωλευμένη ομάδα μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την εντολή στις υποομάδες.

Εικονίδιο εισόδου στην ομάδα

Είσοδος στην Ομάδα

Έξοδος από ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα.

Εικονίδιο εξόδου από την ομάδα

Έξοδος από ομάδα

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Εμφάνιση Πλέγματος

Καθορίζει εάν θα εμφανιστεί το πλέγμα.

Εικονίδιο

Εμφάνιση πλέγματος

Προσκόλληση στο πλέγμα

Καθορίζει ότι μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα μόνο ανάμεσα στα σημεία του πλέγματος.

Εικονίδιο

Συγκράτηση στο πλέγμα

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Εικονίδιο

Βοηθητικές γραμμές κατά τη μετακίνηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!