Γραμμή σχεδίασης ερωτημάτων

Όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε ένα ερώτημα SQL, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στην γραμμή Σχεδίασης Ερωτημάτων για να ελέγξετε την προβολή των δεδομένων.

Ανάλογα αν έχετε δημιουργήσει το ερώτημα ή αν βλέπετε την σελίδα καρτέλας επιλογών Σχεδίαση ή SQL, εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονίδια:

Εκτέλεση ερωτήματος

Εκτελεί το ερώτημα SQL και εμφανίζει το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Η λειτουργία Εκτέλεση ερωτήματος δεν αποθηκεύει το ερώτημα.

Εικονίδιο εκτέλεσης ερωτήματος

Εκτέλεση ερωτήματος

Διαγραφή ερωτήματος

Διαγράφει το ερώτημα και αφαιρεί όλους τους πίνακες από το παράθυρο σχεδίασης.

Εικονίδιο καθαρισμού ερωτήματος

Διαγραφή ερωτήματος

Εναλλαγή προβολής σχεδίασης Ναι/Όχι

Εμφανίζει την προβολή σχεδιασμού ή την προβολή SQL του ερωτήματος.

Εικονίδιο εναλλαγή προβολής σχεδίασης ναι/όχι

Εναλλαγή προβολής σχεδίασης Ναι/Όχι

Προσθήκη πινάκων

Καθορίζει τους πίνακες που θα εισαχθούν στο παράθυρο σχεδίασης. Στον διάλογο Προσθήκη πινάκων, επιλέξτε τους πίνακες που χρειαζόσαστε για την τρέχουσα εργασία.

Εικονίδιο προσθήκη πίνακα

Εισαγωγή πινάκων

Συναρτήσεις

Εμφανίζει τη γραμμή Συνάρτηση στο κάτω μέρος της προβολής σχεδίασης του παραθύρου Σχεδίαση ερωτήματος.

Εικονίδιο συναρτήσεων

Συναρτήσεις

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει τη γραμμή Πίνακας στο κάτω τμήμα του Σχεδίαση ερωτήματος.

Εικονίδιο ονόματος πίνακα

Όνομα πίνακα

Ψευδώνυμο

Εμφανίζει τη γραμμή Ψευδώνυμο (Alias) στο κάτω τμήμα του Σχεδίαση ερωτήματος.

Εικονίδιο ψευδωνύμου

Ψευδώνυμο

Διακριτές τιμές

Επεκτείνει τη δημιουργημένη πρόταση επιλογής του Ερώτημα SQL στην τρέχουσα στήλη από την παράμετρο DISTINCT. Το αποτέλεσμα είναι ότι ταυτόσημες τιμές που συμβαίνουν πολλές φορές καταχωρίζονται μόνο μια φορά.

Εικονίδιο διακριτών τιμών

Διακριτές τιμές

Το ακόλουθο εικονίδιο είναι στη καρτέλα επιλογών SQL:

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Στην κατάσταση γηγενούς SQL μπορείτε να εισάγετε τις εντολές SQL οι οποίες δεν ερμηνεύονται από το LibreOffice, αλλά αντίθετα διαβιβάζονται απευθείας στην προέλευση δεδομένων. Εάν δεν εμφανίσετε αυτές τις αλλαγές στην προβολή σχεδίασης, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην προβολή σχεδίασης.

Εικονίδιο απευθείας εντολής εκτέλεσης SQL

Άμεση εκτέλεση εντολής SQL

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!