Γραμμή πλοήγησης φόρμας

Η γραμμή Πλοήγησης φόρμας περιλαμβάνει εικονίδια για την επεξεργασία ενός πίνακα βάσης δεδομένων ή για τον έλεγχο της προβολής των δεδομένων. Η γραμμή εμφανίζεται στο τέλος ενός εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνει πεδία που είναι συνδεδεμένα με μία βάση δεδομένων.

Χρησιμοποιείστε τη γραμμή Πλοήγησης φόρμας για να μετακινηθείτε στις εγγραφές όπως επίσης και για να εισάγετε και να διαγράψετε εγγραφές. Αν κάποια δεδομένα αποθηκευτούν σε μία φόρμα, οι αλλαγές μεταφέρονται στη βάση δεδομένων. Η γραμμή Πλοήγησης φόρμας περιλαμβάνει ακόμα συναρτήσεις ταξινόμησης, φιλτραρίσματος και αναζήτησης για εγγραφές δεδομένων.

tip

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο της γραμμής Πλοήγησης στη γραμμή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να προσθέσετε μία γραμμή Πλοήγησης σε μία φόρμα.


note

Η γραμμή πλοήγησης είναι ορατή μόνο για φόρμες συνδεμένες με βάση δεδομένων. Στην Προβολή σχεδίασης μιας φόρμας, η γραμμή πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμη. Δείτε επίσης Γραμμή δεδομένων πίνακα.


Μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση των δεδομένων με τις συναρτήσεις ταξινόμησης και φιλτραρίσματος. Οι αρχικοί πίνακες δε μεταβάλλονται.

Η τρέχουσα σειρά ταξινόμησης ή το φίλτρο αποθηκεύονται μαζί με το τρέχον έγγραφο. Αν ένα φίλτρο είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο Εφαρμογή φίλτρου στη γραμμή εργαλείων Πλοήγησης ενεργοποιείται. Στοιχεία ταξινόμησης και φιλτραρίσματος του εγγράφου μπορούν ακόμα να διαμορφωθούν στο διάλογο Ιδιότητες φόρμας. (Επιλέξτε Ιδιότητες φόρμας - Δεδομένα - ιδιότητες Ταξινόμηση και Φίλτρο).

note

Αν μία έκφραση SQL είναι η βάση για μία φόρμα (δείτε Ιδιότητες φόρμας - καρτέλα Δεδομένα - Προέλευση δεδομένων), τότε το φίλτρο και οι συναρτήσεις ταξινόμησης είναι διαθέσιμες μόνο όταν η έκφραση SQL αναφέρεται σε ένα μόνο πίνακα και δεν είναι γραμμένη με την native λειτουργία SQL.


Εύρεση εγγραφής

Αναζητεί πίνακες βάσεων δεδομένων και φόρμες. Σε φόρμες ή σε πίνακες βάσεων δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες τιμές μέσα από πεδία δεδομένων, πεδία λίστας, και πλαίσια ελέγχου.

Εικονίδιο εύρεση καταγραφής

Αναζήτηση εγγραφής

Αριθμός εγγραφής

Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας εγγραφής. Εισάγετε έναν αριθμό για να μεταβείτε στην αντίστοιχη εγγραφή.

Πρώτη εγγραφή

Εικονίδιο πρώτης καταχώρησης

Σας μεταφέρει στην πρώτη εγγραφή.

Προηγούμενη εγγραφή

Εικονίδιο προηγούμενης καταχώρησης

Σας μεταφέρει στην προηγούμενη εγγραφή.

Επόμενη εγγραφή

Εικονίδιο επόμενης καταχώρησης

Σας μεταφέρει στην επόμενη εγγραφή.

Τελευταία εγγραφή

Εικονίδιο τελευταίας καταχώρησης

Σας οδηγεί στην τελευταία εγγραφή.

Δημιουργία εγγραφής

Εικονίδιο νέας εγγραφής

Δημιουργεί μια καινούργια εγγραφή.

Αποθήκευση εγγραφής

Εικονίδιο

Αποθηκεύει μία νέα εγγραφή δεδομένων. Η αλλαγή δηλώνεται στη βάση δεδομένων.

Αναίρεση: Εισαγωγή δεδομένων

Εικονίδιο αναίρεσης εισαγωγής δεδομένων

Σας επιτρέπει να αναιρέσετε μια είσοδο δεδομένων.

Διαγραφή εγγραφής

Εικονίδιο διαγραφής εγγραφής

Διαγράφει μια εγγραφή. Εμφανίζεται ένα ερώτημα επιβεβαίωσης πριν τη διαγραφή.

Ενημέρωση

Ενημερώνει τα δεδομένα που εμφανίζονται. Σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών, η ενημέρωση των δεδομένων εξασφαλίζει ότι παραμένουν τρέχοντα.

Εικονίδιο ανανέωσης

Ενημέρωση

Ανανέωση στοιχείου ελέγχου

Εικονίδιο ανανέωσης στοιχείου ελέγχου

Ανανέωση τρέχοντος στοιχείου ελέγχου

Ταξινόμηση

Εισάγει τα κριτήρια ταξινόμησης για την εμφάνιση δεδομένων.

Εικονίδιο σειράς ταξινόμησης

Σειρά ταξινόμησης

Αύξουσα Ταξινόμηση

Τα πεδία κειμένου ταξινομούνται αλφαβητικά, ενώ τα αριθμητικά πεδία αριθμητικά.

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση

Φθίνουσα Ταξινόμηση

Τα πεδία κειμένου ταξινομούνται αλφαβητικά, ενώ τα αριθμητικά κατά αριθμό.

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση

Αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρει τις εγγραφές που βασίζονται στο περιεχόμενο του τρέχοντος επιλεγμένου πεδίου δεδομένων.

Εικονίδιο αυτόματου φίλτρου

Αυτόματο φίλτρο

Εφαρμογή φίλτρου

Εναλλάσσει μεταξύ της φιλτραρισμένης και μη φιλτραρισμένης προβολής του πίνακα.

Εικονίδιο φίλτρου φόρμας

Εφαρμογή φίλτρου

Φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα

Υπενθυμίζει στον εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων να φιλτράρει τα ορατά δεδομένα με καθορισμένα κριτήρια.

Εικονίδιο φίλτρου φόρμας

Φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα

Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης

Ακυρώνει τις ρυθμίσεις φίλτρου και εμφανίζει όλες τις εγγραφές στον τρέχοντα πίνακα.

Εικονίδιο

Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης

Προέλευση δεδομένων ως πίνακας

Ενεργοποιεί μια επιπλέον προβολή πίνακα όταν βρίσκεστε σε προβολή φόρμας. Όταν η λειτουργία Προέλευση δεδομένων ως πίνακας είναι ενεργοποιημένη, βλέπετε τον πίνακα σε μία περιοχή πάνω από τη φόρμα.

Εικονίδιο

Προέλευση δεδομένων ως πίνακας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!