Γραμμή κατάστασης σε βασικά έγγραφα του LibreOffice

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον βασικό έγγραφο του LibreOffice.

Πληροφορίες Εγγράφου

Εμφανίζει πληροφορίες για το ενεργό LibreOffice έγγραφο Basic. Τα ονόματα του εγγράφου, της βιβλιοθήκης και του αρθρώματος εμφανίζονται διαχωρισμένα με τελείες.

Τροποποίηση Εγγράφου

Εάν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί οι αλλαγές στο έγγραφο, εμφανίζεται ένα "*" σε αυτό το πεδίο στη γραμμή Κατάσταση. Αυτό εφαρμόζεται επίσης σε νέα, μη αποθηκευμένα ακόμα έγγραφα.

Θέση στο Έγγραφο

Εμφανίζει την τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο Basic του LibreOffice. Καθορίζεται ο αριθμός της γραμμής και έπειτα ο αριθμός της στήλης.

Κατάσταση Εισαγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ INSRT = εισαγωγή και OVER = αντικατάσταση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!