Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Εικονίδιο νέου

Δημιουργία

Άνοιγμα αρχείου

Ανοίγει τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο, ή εισάγει ένα.

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα αρχείου

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο αποθήκευσης

Αποθήκευση

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Εικονίδιο αποθήκευση ως

Αποθήκευση ως

Έγγραφο ηλ. ταχυδρομείου

Ανοίγει νέο παράθυρο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα ηλ. αλληλογραφίας με το τρέχον έγγραφο ως επισύναψη. Χρησιμοποιείται η τρέχουσα μορφή αρχείου. Εάν το έγγραφο είναι νέο και αναποθήκευτο, χρησιμοποιείται η καθορισμένη μορφή στο - Φόρτωση/Αποθήκευση - Γενικά.

Εικονίδιο εγγράφου ηλ. αλληλογραφίας

Έγγραφο ηλ. αλληλογραφίας

Κατάσταση επεξεργασίας

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Κατάσταση επεξεργασίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης επεξεργασίας.

Εικονίδιο κατάστασης επεξεργασίας

Κατάσταση επεξεργασίας

Εξαγωγή ως PDF

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο με την φορητή μορφή εγγράφου (PDF) έκδοσης 1.4. Ένα αρχείο PDF μπορεί να προβληθεί και να εκτυπωθεί σε οποιαδήποτε λειτουργικό με άθικτη την αρχική μορφοποίησή του, υπό τον όρο ότι το λογισμικό που το υποστηρίζει έχει εγκατασταθεί.

Εικονίδιο άμεσης εξαγωγής ως PDF

Άμεση εξαγωγή σε PDF

Άμεση εκτύπωση αρχείου

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Άμεση εκτύπωση αρχείου για να εκτυπώσετε το ενεργό έγγραφο με τις τρέχουσες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Αυτές μπορούν να βρεθούν στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση εκτυπωτή, το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε με την εντολή του μενού Ρυθμίσεις Εκτυπωτή.

Εικονίδιο άμεσης εκτύπωσης αρχείου

Απευθείας εκτύπωση αρχείου

Ορθογραφία

Ελέγχει το έγγραφο ή την τρέχουσα επιλογή για ορθογραφικά λάθη. Εάν έχει εγκατασταθεί μία επέκταση για τον έλεγχο της γραμματικής, αυτός ο διάλογος ελέγχει επίσης και για τα γραμματικά λάθη.

Icon

Ορθογραφία

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Ελέγχονται αυτόματα η ορθογραφία καθώς πληκτρολογείτε, και τα λάθη υπογραμμίζονται.

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Εικονίδιο

Αποκοπή

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Εικονίδιο

Αντιγραφή

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Εικονίδιο

Επικόλληση

Κλωνοποίηση μορφοποίησης

Επιλέξτε πρώτα κείμενο ή ένα αντικείμενο, και πατήστε το εικονίδιο. Μετά κάντε κλικ πάνω στο αντικείμενο ή σύρετε το για να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.

Πατήστε στο εικονίδιο Κλωνοποίηση μορφοποίησης Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Βασική.

Icon

Κλωνοποίηση μορφοποίησης

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Εικονίδιο

Αναίρεση

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Εικονίδιο

Ακύρωση αναίρεσης

Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Εικονίδιο

Διάλογος υπερσύνδεσης

Περιήγηση

Πατήστε στο εικονίδιοΠλοηγητής Ναι/Όχι για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τον Πλοηγητή.

Icon

Περιήγηση Ναι/Όχι

Εστίαση & διάταξη προβολής

Μικραίνει η μεγεθύνει την οθόνη του LibreOffice. Ο τρέχων συντελεστής της εστίασης εμφανίζεται ως τιμή ποσοστού στηνΓραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Βοήθεια LibreOffice

Ανοίγει την κύρια σελίδα της υποστήριξη της Βοήθειας LibreOffice για την τρέχουσα εφαρμογή.Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις σελίδες υποστήριξης και να αναζητήσετε όρους στο ευρετήριο ή ακόμα και τμήμα κειμένου.

Εικονίδιο βοήθειας

Βοήθεια του LibreOffice

Τι είναι αυτό

Επιτρέπει εκτεταμένες συμβουλές βοηθείας κάτω από το δείκτη του ποντικιού μέχρι το επόμενο κλικ.

Εικονίδιο Τι είναι αυτό;

Τι είναι αυτό

Φόρτωση URL

Φορτώνει το έγγραφο που ορίζεται από ένα εισηγμένο URL. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο URL, να επεξεργαστήτε ένα URL, ή να επιλέξετε ένα από τη λίστα. Προβάλει την πλήρη διαδρομή του τρέχοντος εγγράφου.

Εικονίδιο συμβουλής

Ενεργοποιήστε το URL φόρτωσης με την εντολή Ορατά πλήκτρα (δεξιοπατώντας τη γραμμή εργαλείων).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!