Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Βοήθεια LibreOffice

Ανοίγει την κύρια σελίδα της υποστήριξη της Βοήθειας LibreOffice για την τρέχουσα εφαρμογή.Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις σελίδες υποστήριξης και να αναζητήσετε όρους στο ευρετήριο ή ακόμα και τμήμα κειμένου.

Εικονίδιο βοήθειας

Βοήθεια του LibreOffice

Τι είναι αυτό;

Ενεργοποιεί εκτεταμένες συμβουλές βοήθειας κάτω από τον δείκτη του ποντικιού μέχρι το επόμενο πάτημα.

Εικονίδιο "Τι είναι αυτό"

Τι είναι αυτό;

Οδηγοί χρήστη

Ανοίγει τη σελίδα τεκμηρίωσης στον περιηγητή ιστού, όπου οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν, να διαβάσουν ή να αγοράσουν οδηγούς χρήστη του LibreOffice, γραμμένους από την κοινότητα.

Συμβουλή της ημέρας

Εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου με συμβουλή χρήσης. Η Συμβουλή της ημέρας περιέχει μια συλλογή από συμβουλές που βοηθούν στην καλύτερη χρήση των πόρων του LibreOffice.

Αναζήτηση εντολών

Επιτρέπει την αναζήτηση και την εκτέλεση όλων των εντολών που είναι διαθέσιμες στα μενού εφαρμογών με το όνομά τους.

Λήψη διαδικτυακής βοήθειας

Ανοίγει τη σελίδα υποστήριξης της κοινότητας στον πλοηγητή ιστού. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να ρωτήσετε για τη χρήση του LibreOffice. Για επαγγελματική υποστήριξη με συμφωνία παροχής υπηρεσιών, δείτε την σελίδα επαγγελματικής υποστήριξης του LibreOffice.

Αποστολή ανάδρασης

Ανοίγει μια φόρμα ανάδρασης στον περιηγητή ιστού, όπου οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν σφάλματα λογισμικού.

Επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία

Η ασφαλής λειτουργία είναι μια λειτουργία όπου το LibreOffice αρχίζει προσωρινά με νέα κατατομή (προφίλ) χρήστη και απενεργοποιεί την επιτάχυνση υλικού. Βοηθά στην επαναφορά ενός μη λειτουργικού στιγμιοτύπου του LibreOffice instance.

Πάρτε μέρος

Ανοίγει τησελίδα συμμετοχής στην κοινότητα στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό. Η σελίδα περιγράφει τομείς ενδιαφέροντος όπου μπορείτε να συνεργαστείτε με την κοινότητα LibreOffice.

Δωρεά στο LibreOffice

Το LibreOffice είναι δωρεάν λογισμικό και διατίθεται δωρεάν.

Η δωρεά σας, η οποία είναι καθαρά προαιρετική, υποστηρίζει την παγκόσμια κοινότητά μας.

Αν σας αρέσει το λογισμικό, σκεφτείτε μια δωρεά.

Πληροφορίες άδειας

Εμφανίζει τον διάλογο Άδεια και νομικές πληροφορίες.

Μνείες του LibreOffice

Εμφανίζει το έγγραφο CREDITS.odt το οποίο παραθέτει τα ονόματα των ατόμων που έχουν συνεισφέρει στον πηγαίο κώδικα του OpenOffice.org (και των οποίων οι συνεισφορές έχουν εισαχθεί στο LibreOffice) ή στο LibreOffice από 28-09-2010.

Έλεγχος ενημερώσεων

Ενεργοποιεί μια σύνδεση διαδικτύου για το LibreOffice. Εάν χρειάζεστε διαμεσολαβητή, σημειώστε τις ρυθμίσεις του διαμεσολαβητή του LibreOffice στο - Διαδίκτυο. Έπειτα επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα μιας νεότερης έκθεσης της σειράς γραφείου.

Σχετικά με το LibreOffice

Εμφανίζει γενικές πληροφορίες του προγράμματος, όπως ο αριθμός έκδοσης και τα πνευματικά δικαιώματα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!