Διανομή ενός φίλτρου XML ως πακέτο

Μπορείτε να μοιράσετε ένα φίλτρο XML σε πολλούς χρήστες χρησιμοποιώντας μια ειδική μορφή πακέτου.

Για αποθήκευση ενός XML φίλτρου ως πακέτου

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις φίλτρου XML είναι διαθέσιμο μόνο όταν ένα έγγραφο κειμένου είναι ανοιχτό.


  1. Στο Writer, επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.

  2. Επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε να διανέμετε και κάντε κλικ στο Αποθήκευση ως πακέτο.

Για να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο XML από ένα πακέτο

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις φίλτρου XML είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι ανοιχτό ένα έγγραφο κειμένου.


  1. Στο Writer, επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.

  2. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα πακέτου και επιλέξτε το αρχείο πακέτου με το φίλτρο που θέλετε να εγκαταστήσετε.

Για διαγραφή ενός εγκατεστημένου φίλτρου XML

  1. Στο Writer, επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.

  2. Επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο Διαγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!