Δημιουργία φίλτρων XML

Δημιουργία ενός φίλτρου XML για LibreOffice

Όταν δημιουργείτε ένα φίλτρο XML για το LibreOffice, πρέπει να σχεδιάσετε ένα φύλλο τεχνοτροπιών XSLT που μπορεί να μετατρέψει προς και από τη μορφή αρχείου XML OpenDocument.

Εικονίδιο συμβουλής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή OpenDocument XML, πηγαίνετε στο https://www.openoffice.org/xml/.


Αν θέλετε, μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα πρότυπο με το φίλτρο σας για να εφαρμόσετε τεχνοτροπίες LibreOffice σε ένα έγγραφο XML που εισάγετε.

Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο XML

  1. Δημιουργήστε ένα μετασχηματισμό XSLT φύλλου τεχνοτροπίας το οποίο αντιστοιχεί τα στοιχεία της εξωτερικής μορφής XML σε στοιχεία μορφής αρχείου OpenDocument XML και το αντίστροφο.

  2. Δημιουργήστε ένα πρότυπο που αντιστοιχίζει τις τεχνοτροπίες του LibreOffice σε στοιχεία στην εξωτερική μορφή XML όταν εισάγετε ένα αρχείο σ'αυτή τη μορφή στο LibreOffice.

  3. Στο LibreOffice Writer, δημιουργήστε ένα έγγραφο κειμένου και επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.

  4. Κάντε κλικ στο Δημιουργία.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο XML, κάντε κλικ στη καρτέλα Γενικά, και ορίστε τις ιδιότητες του φίλτρου.

  1. Στη διάταξη σελίδας Μετασχηματισμός, ορίστε τις ιδιότητες μετασχηματισμού του φίλτρου.

  1. Κάντε κλικ στο OK.

Για δοκιμή ενός φίλτρου XML

Μπορείτε να εκτελέσετε βασικά τεστ σε ένα προσαρμοσμένο φίλτρο XML στο LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Το έγγραφο δεν υπόκειται σε αλλαγές από αυτούς τους ελέγχους.


  1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις φίλτρου XML.

  3. Στη λίστα με τα φίλτρα, επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε για δοκιμή, και κάντε κλικ στο Δοκιμή XSLTs.

  4. Για να ελέγξετε ένα φίλτρο Εξαγωγής, κάντε ένα από τα ακόλουθα στην περιοχή Εξαγωγή του διαλόγου:

  1. Για να ελέγξετε ένα φίλτρο Εισαγωγής, πατήστε στο Περιήγηση στην περιοχή Εισαγωγή του διαλόγου, επιλέξτε ένα έγγραφο και πατήστε Άνοιγμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!