Σχετικά με φίλτρα XML

Το LibreOffice αποθηκεύει έγγραφα σε μορφή XML . Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα φίλτρα που μετατρέπουν μια γνήσια μορφή αρχείου OpenDocument XML, που χρησιμοποιείται από το LibreOffice, σε άλλη μορφή. Αυτά τα φίλτρα μπορούν να ενσωματωθούν στο LibreOffice έτσι ώστε να αποθηκεύετε και να φορτώνετε αυτές τις μορφές με διαφανές τρόπο.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο XML, πρέπει να έχετε κατανοήσει καλά τις έννοιες των XML και XSLT. Αυτές οι έννοιες είναι πέρα από τον σκοπό αυτής της βοήθειας.


Ένα φίλτρο XML περιέχει φύλλα τεχνοτροπιών που είναι γραμμένα σε γλώσσα προγραμματισμού XSLT. Τα φύλλα τεχνοτροπ[ιών ορίζουν τη μετατροπή από μια μορφή αρχείου OpenDocument σε άλλη μορφή XML μέσω φίλτρων εισαγωγής εξαγωγής. Υπάρχουν τρία είδη φίλτρων XML:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!