Αλλαγή του καταλόγου εργασίας σας

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση ενός παραθύρου διαλόγου για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο, το LibreOffice αρχικά εμφανίζει τον κατάλογο εργασίας σας. Για να αλλάξετε τον κατάλογο:

  1. Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές.

  2. Κάντε κλικ στα Τα έγγραφα μου και μετά κλικ στο κουμπί Επεξεργασία, ή διπλό κλικ στα Τα έγγραφα μου.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή διαδρομής, επιλέξτε τον κατάλογο εργασίας που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.

Χρησιμοποιείτε επίσης αυτή τη διαδικασία για να αλλάξετε τον εμφανιζόμενο κατάλογο από το LibreOffice όταν θέλετε να εισάγετε ένα γραφικό. Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδρομές- Εικόνες, έπειτα ακολουθήστε το βήμα 3.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!