Προβολή ιδιοτήτων αρχείου

Ιδιότητες αρχείου, όπως όνομα συντάκτη, αντικείμενο, και λέξεις κλειδιά, σας βοηθούν να χειριστείτε και να αναγνωρίσετε τα έγγραφά σας. Το LibreOffice καταγράφει επίσης στατιστικά αρχεία, περιλαμβανομένου τον αριθμό λέξεων και σελίδων σε ένα έγγραφο, και αυτόματα προσθέτει τις στατιστικές ως μέρος των ιδιοτήτων αρχείου.

Μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες αρχείου για το τρέχων έγγραφο.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες του αρχείου για το τρέχον έγγραφο:

Εκδόσεις και αριθμοί δόμησης

Αποθήκευση εγγράφων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!