Εκδόσεις και αριθμοί δόμησης

  1. Επιλέξτε Βοήθεια - Πληροφορίες για το LibreOffice. Αυτό ανοίγει ένα κουτί διαλόγου που περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα.

  2. Δείτε τους καταλόγους συντελεστών κώδικα και Βίκι στην ιστοσελίδα LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!