Αναίρεση έντονης μορφοποίησης για ένα έγγραφο

Μπορείτε να αναιρέσετε όλες τις μορφοποιήσεις που δεν έγιναν από τεχνοτροπίες σε λίγα βήματα.

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με πρότυπα

Μια τεχνοτροπία είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων μορφοποίησης, ομαδοποιημένων και ταυτοποιημένων κατ' όνομα (το όνομα της τεχνοτροπίας). Όταν εφαρμόζετε μια τεχνοτροπία σε ένα αντικείμενο, το αντικείμενο μορφοποιείται με ένα σύνολο γνωρισμάτων της τεχνοτροπίας. Πολλά αντικείμενα της ίδιας φύσης μπορούν να έχουν την ίδια τεχνοτροπία. Συνεπώς, όταν αλλάζετε το σύνολο των γνωρισμάτων μορφοποίησης της τεχνοτροπίας, όλα τα αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνοτροπία αλλάζουν επίσης τα γνωρίσματα μορφοποίησής τους αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε τεχνοτροπίες για να μορφοποιήσετε ομοιόμορφα ένα μεγάλο σύνολο παραγράφων, κελιών και αντικειμένων καθώς και για καλύτερη διαχείριση της μορφοποίησης των εγγράφων.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τεχνοτροπίες και εφαρμόζετε γνωρίσματα μορφοποίησης σε μέρη κειμένου άμεσα, αυτό ονομάζεται άμεση μορφοποίηση (ονομάζεται επίσης και χειροκίνητη μορφοποίηση). Η μορφοποίηση εφαρμόζεται μόνο στην επιλεγμένη περιοχή του εγγράφου. Εάν το έγγραφο έχει αρκετές παραγράφους, πλαίσια, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εφαρμόζετε άμεση μορφοποίηση σε κάθε αντικείμενο. Η άμεση μορφοποίηση είναι διαθέσιμη με το μενού Μορφή και με τη γραμμή εργαλείων μορφοποίησης.

Ένα γνώρισμα άμεσης μορφοποίησης που εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο υπερισχύει του αντίστοιχου γνωρίσματος της εφαρμοζόμενης τεχνοτροπίας στο αντικείμενο.

Απομάκρυνση όλων των έντονων μορφών σε ένα έγγραφο LibreOffice Writer

  1. Πατήστε +A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Αφαίρεση όλων των Έντονων μορφοποιήσεων σε ένα υπολογιστικό φύλλο LibreOffice Calc

  1. Ενώ πατάτε το πλήκτρο Shift κάντε κλικ στο πρώτο και μετά στο τελευταίο φύλλο για να επιλέξετε όλα τα φύλλα.

  2. Πατήστε +A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  3. Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Αφαίρεση όλων των έντονων μορφοποιήσεων σε μια παρουσίαση LibreOffice Presentation

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάρθρωση για να ανοίξετε την προβολή διάρθρωσης.

  2. Πατήστε +A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  3. Επιλέξτε Μορφή - Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!