Συμβουλή της ημέρας

Ο διάλογος συμβουλή της ημέρας εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές για τον χρήστη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Βοήθεια - Εμφάνιση συμβουλής της ημέρας.


Το σύνολο των συμβουλών συλλέγεται από πολλές ιστοσελίδες της κοινότητας του LibreOffice και ενημερώνεται σε κάθε νέα έκδοση του λογισμικού.

note

Η συμβουλή της ημέρας δεν είναι εξειδικευμένη για την τρέχουσα ενότητα.


Να εμφανίζονται οι συμβουλές κατά την εκκίνηση

Εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου με τυχαία συμβουλή κατά την εκκίνηση του LibreOffice.

Επόμενη συμβουλή

Εμφανίζει μια άλλη συμβουλή της ημέρας στον ίδιο διάλογο.

Εντάξει

Κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου Συμβουλή της ημέρας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!