Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης εισαγωγής ή αντικατάστασης

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι:

Στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί που υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στην άλλη λειτουργία:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!