Αλλαγή χρώματος του κειμένου

Πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Χρώμα γραμματοσειράς για να ενεργοποιήσετε μια γραμμή εργαλείων από την οποία μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή χρωμάτων.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμματοσειράς

Εικονίδιο

Τα παρακάτω ισχύουν μόνο στο LibreOffice Writer: Αν πατήσετε στο εικονίδιο ενώ δεν έχει επιλεγεί κείμενο, αλλάζει η εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού και εμφανίζεται ως ένα ποτιστήρι. Χρησιμοποιήστε το ποτιστήρι πατώντας το κουμπί του ποντικιού για να πραγματοποιήσετε μεταφορά στην περιοχή κειμένου. Αυτή η περιοχή κειμένου λαμβάνει το επιλεγμένο χρώμα. Η λειτουργία παραμένει ενεργή όσο είναι πατημένο το εικονίδιο, ή μέχρι να πατήσετε χωρίς να πραγματοποιήσετε μεταφορά ή μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο διαφυγής.

Τα παρακάτω ισχύουν για όλες τις εφαρμογές (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): Επιλέξτε το κείμενο που πρόκειται να πάρει άλλο χρώμα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την γραμμή εργαλείων.

Αντιγραφή μορφοποίησης με το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης

Χρώμα γραμματοσειράς

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!