Διαχείριση προτύπων

Ο διάλογος του διαχειριστή προτύπων διευκολύνει τη διαχείριση προτύπων και σας επιτρέπει να ξεκινάτε νέα έγγραφα χρησιμοποιώντας πρότυπα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού Αρχείο – Νέο – Πρότυπα.

Επιλέξτε το μενού Αρχείο – Πρότυπα – Διαχείριση προτύπων..

Εισάγετε +Shift+N σε οποιοδήποτε άρθρωμα LibreOffice.

Πατήστε το πλήκτρο Πρότυπα στο κέντρο έναρξης.

Επιλέξτε οποιονδήποτε τύπο προτύπου με το πλήκτρο Πρότυπα του κέντρου έναρξης.


Τα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο επεξεργασίας ξεκινώντας νέα έγγραφα με προσυμπληρωμένα περιεχόμενα και μορφοποίηση. Η διαχείριση προτύπων επιτρέπει την πρόσβαση και οργάνωση προτύπων στο LibreOffice.

Το LibreOffice έρχεται με ένα σύνολο ενσωματωμένων προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εγγράφων, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα ή σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμα πρότυπα στη διαχείριση προτύπων, να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα ή να περιηγηθείτε διαδικτυακά για πρόσθετα πρότυπα.

Κύριο παράθυρο – Επιλογές προτύπου

Οι προεπισκοπήσεις των διαθέσιμων προτύπων εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο με βάση τις επιλογές αναζήτησης και φιλτραρίσματος. Διπλοπατήστε σε οποιοδήποτε εικονίδιο προτύπου για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο με τα περιεχόμενα και τη μορφοποίηση του προτύπου.

Επιλέξτε Προβολή μικρογραφίας, ή Προβολή καταλόγου, πάνω δεξιά, για να αλλάξετε την εμφάνιση των προτύπων.

Εικονίδιο προβολής μικρογραφίας

Προβολή μικρογραφίας

Εικονίδιο προβολής καταλόγου

Προβολή καταλόγου

note

Για να εμφανίσετε πρότυπα από έναν άλλον φάκελο στην κατηγορία Τα πρότυπά μου, επιλέξτε LibreOffice - Διαδρομές, επιλέξτε Πρότυπα, πατήστε Επεξεργασία, έπειτα πατήστε Προσθήκη για να ανοίξετε τον διάλογο αρχείου για να επιλέξετε τον φάκελο που θα προσθέσετε.


Αναζήτηση

Μπορεί να αναζητήσετε ένα πρότυπο εισάγοντας κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης πάνω αριστερά. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα πρότυπα που βρέθηκαν.

Φίλτρο

Μπορείτε να φιλτράρετε για: Όλες οι εφαρμογές, έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις ή σχέδια επιλέγοντας από το πτυσσόμενο πλαίσιο πάνω στο κέντρο. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα φιλτραρισμένα πρότυπα.

Κατηγορίες

Οι κατηγορίες είναι φάκελοι όπου βάζετε τα πρότυπά σας. Μπορείτε να επιλέξετε από τις προεπιλεγμένες κατηγορίες: Όλες οι κατηγορίες, Τα πρότυπά μου, Επαγγελματική αλληλογραφία, ΜέσαΒίκι, Άλλα επαγγελματικά έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία και Έγγραφα, Παρουσιάσεις ή Τεχνοτροπίες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες για προσωπική χρήση. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Εργαλεία του διαχειριστή εργαλείων για να δημιουργήσετε νέα κατηγορία.

note

Δεν επιτρέπονται κατηγορίες μέσα σε κατηγορία.


Εργαλεία

Πατήστε το εικονίδιο Εργαλεία κάτω αριστερά για να ανοίξετε το μενού εργαλείων. Οι επιλογές είναι: Νέα κατηγορία, Μετονομασία κατηγορίας, Διαγραφή κατηγορίας και Ανανέωση. Εάν το προεπιλεγμένο πρότυπο μιας εφαρμογής αλλάξει από την αρχική προεπιλεγμένη ρύθμιση, τότε είναι διαθέσιμη μια πρόσθετη επιλογή, Επαναφορά προεπιλεγμένου προτύπου, που σας επιτρέπει να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο πρότυπο μιας εφαρμογής στην αρχική του προεπιλογή.

Εικονίδιο εργαλείων

Εικονίδιο εργαλείων

Μετακίνηση

Εάν θέλετε να μετακινήσετε πρότυπα σε διαφορετική κατηγορία, τότε επιλέξτε τα, ή χρησιμοποιήστε +πάτημα για να επιλέξετε πρόσθετα πρότυπα, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Μετακίνηση κάτω δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μετακίνηση της επιλογής σας σε διαφορετική κατηγορία ή σε νέα κατηγορία. Τα προεπιλεγμένα πρότυπα δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα σε άλλες κατηγορίες.

Εξαγωγή

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κυρίως παράθυρο, ή χρησιμοποιήστε +πάτημα για να επιλέξετε πρόσθετα πρότυπα και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Εξαγωγή κάτω δεξιά για να εξάγετε την επιλογή σας σε φάκελο του υπολογιστή σας.

Εικονίδιο εξαγωγής

Πλήκτρο εξαγωγής

tip

Για να μετακινήσετε ή να εξάγετε όλα τα πρότυπα σε μια Κατηγορία, πατήστε +A, έπειτα επιλέξτε Μετακίνηση, ή Εξαγωγή.


Εισαγωγή

Εάν θέλετε να εισάγετε ένα ή περισσότερα πρότυπα στον διαχειριστή προτύπων, τότε πατήστε το πλήκτρο Εισαγωγή κάτω δεξιά, επιλέξτε την κατηγορία, όπου πρέπει να τοποθετηθούν τα εισαγόμενα πρότυπα, έπειτα επιλέξτε τα προς εισαγωγή αρχεία.

Εικονίδιο εισαγωγής

Πλήκτρο εισαγωγής

Επεκτάσεις

Για να περιηγηθείτε σε περισσότερα πρότυπα διαδικτυακά, πατήστε το εικονίδιο Επεκτάσεις κάτω δεξιά για να ανοίξετε ένα παράθυρο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε πρότυπα στο https://extensions.libreoffice.org.

Εικονίδιο επεκτάσεων

Εικονίδιο επεκτάσεων

Ενέργειες με μεμονωμένα πρότυπα

Άνοιγμα

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Άνοιγμα, πατήστε Enter ή διπλοπατήστε για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Άνοιγμα κάτω αριστερά για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.

Επεξεργασία

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε το πρότυπο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για πρότυπα που δεν είναι ενσωματωμένα.

Ορισμός ως προεπιλογή

Επιλέξετε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογή για να ορίσετε το πρότυπο ως το προεπιλεγμένο πρότυπο. Αυτό θα προκαλέσει την εμφάνιση ενός πράσινου σημάδι πάνω από το πρότυπο και το πρότυπο θα φορτωθεί αυτόματα όταν ένα νέο έγγραφο δημιουργείται χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.

Μετονομασία

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και σημειώστε Μετονομασία για να μετονομάσετε το πρότυπο. Αυτό θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορεί να επιλεγεί νέο όνομα για το πρότυπο. Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε Εντάξει ή Άκυρο για να επαναφέρετε το όνομα που έχει ήδη οριστεί.

Διαγραφή

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πρότυπα για διαγραφή στο κυρίως παράθυρο και πατήστε το πλήκτρο Delete, ή δεξιοπατήστε και έπειτα επιλέξτε Delete για να διαγράψετε τα επιλεγμένα πρότυπα. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που ζητά επιβεβαίωση. Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε, ή Όχι για ακύρωση.

note

Τα ενσωματωμένα πρότυπα δεν μπορούν να επεξεργαστούν, να μετονομαστούν, ή να διαγραφούν.


Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 – Δημιουργία επαγγελματικής επιστολής

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Writer

 2. Πατήστε +Shift+N, ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα για να ανοίξετε τον διαχειριστή προτύπων.

 3. Πληκτρολογήστε “επαγγελματική επιστολή” στο πλαίσιο αναζήτησης

 4. Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα από το κυρίως παράθυρο διπλοπατώντας το, ή επιλέξτε και πατήστε Enter.

 5. Δημιουργείται ένα νέο έγγραφο που χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο σε ένα νέο στιγμιότυπο του LibreOffice Writer

 6. Αλλάξτε το κείμενο και τον λογότυπο όπως απαιτείται

Παράδειγμα 2 – Εισαγωγή προτύπου – Προσωπικό υπολογιστικό φύλλο προϋπολογισμού

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Calc

 2. Πατήστε +Shift+N, ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα για να ανοίξετε τον διαχειριστή προτύπων.

 3. Πατήστε το εικονίδιο επεκτάσεων για να περιηγηθείτε σε διαδικτυακά πρότυπα.

 4. Αναζητήστε το προσωπικό πρότυπο προϋπολογισμού, έπειτα μεταφορτώστε το

 5. Ανοίξτε τη διαχείριση προτύπων και επιλέξτε το πλήκτρο Εισαγωγή

 6. Επιλέξτε κατηγορία αποθήκευσης του νέου προτύπου, παραδείγματος χάρη, Τα πρότυπά μου και πατήστε Εντάξει.

 7. Περιηγηθείτε στον φάκελο όπου μεταφορτώσατε το πρότυπο, επιλέξτε το και πατήστε Άνοιγμα.

 8. Το πρότυπο είναι τώρα διαθέσιμο στην κατηγορία που επιλέξατε.

Παράδειγμα 3 – LibreOffice Impress – Πρότυπο παρουσίασης

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Impress

 2. Η διαχείριση προτύπων ανοίγει αυτόματα όταν ανοίγετε το LibreOffice Impress.

 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο για την παρουσίασή σας, φιλτράρετε ανά κατηγορίες ή αναζήτηση.

 4. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος, να εισάγετε ένα πρότυπο, ή να αναζητήσετε διαδικτυακά ένα πρότυπο.

 5. Κάποια γνωρίσματα του διαχειριστή προτύπων δεν είναι διαθέσιμα, όταν ανοίγεται αυτόματα. Μετά την εκκίνηση του LibreOffice Impress μπορείτε να ξαναεκτελέσετε τον διαχειριστή προτύπων για να προσπελάσετε όλα τα γνωρίσματα.

tip

Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να οργανώσετε τα πρότυπά σας. Δημιουργήστε νέα πρότυπα ή μεταφορτώστε πρότυπα και οργανώστε τη διαχείριση προτύπων. Χρησιμοποιήστε πρότυπα για να εξοικονομήσετε χρόνο για επαναλαμβανόμενα έγγραφα.


Δείτε το https://extensions.libreoffice.org για πρότυπα προς μεταφόρτωση.

Δείτε Κεφάλαιο 3 - Χρήση τεχνοτροπιών και προτύπων στο Getting Started Guide.

Δείτε Δημιουργία προτύπου εγγράφου για σχετικές πληροφορίες.

Δείτε Πρότυπα και τεχνοτροπίες για σχετικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!