Διαχείριση προτύπων

Ο διάλογος του διαχειριστή προτύπων διευκολύνει τη διαχείριση προτύπων και σας επιτρέπει να ξεκινάτε νέα έγγραφα χρησιμοποιώντας πρότυπα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού Αρχείο – Νέο – Πρότυπα.

Επιλέξτε το μενού Αρχείο – Πρότυπα – Διαχείριση προτύπων..

Εισάγετε +Shift+N σε οποιοδήποτε άρθρωμα LibreOffice.

Πατήστε το πλήκτρο Πρότυπα στο κέντρο έναρξης.

Επιλέξτε οποιονδήποτε τύπο προτύπου με το πλήκτρο Πρότυπα του κέντρου έναρξης.


Τα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο επεξεργασίας ξεκινώντας νέα έγγραφα με προσυμπληρωμένα περιεχόμενα και μορφοποίηση. Η διαχείριση προτύπων επιτρέπει την πρόσβαση και οργάνωση προτύπων στο LibreOffice.

Το LibreOffice έρχεται με ένα σύνολο ενσωματωμένων προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εγγράφων, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα ή σχέδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμα πρότυπα στη διαχείριση προτύπων, να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα ή να περιηγηθείτε διαδικτυακά για πρόσθετα πρότυπα.

tip

Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να οργανώσετε τα πρότυπά σας. Δημιουργήστε νέα πρότυπα ή μεταφορτώστε πρότυπα και οργανώστε τη διαχείριση προτύπων. Χρησιμοποιήστε πρότυπα για να εξοικονομήσετε χρόνο για επαναλαμβανόμενα έγγραφα.


Κύριο παράθυρο – Επιλογές προτύπου

Οι προεπισκοπήσεις των διαθέσιμων προτύπων εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο με βάση τις επιλογές αναζήτησης και φιλτραρίσματος. Διπλοπατήστε σε οποιοδήποτε εικονίδιο προτύπου για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο με τα περιεχόμενα και τη μορφοποίηση του προτύπου.

Επιλέξτε Προβολή μικρογραφιών, ή Προβολή καταλόγου, κάτω αριστερά, για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των προτύπων.

Εικονίδιο προβολής μικρογραφίας

Προβολή μικρογραφίας

Εικονίδιο προβολής καταλόγου

Προβολή καταλόγου

note

Για να εμφανίσετε πρότυπα από έναν άλλον φάκελο στην κατηγορία Τα πρότυπά μου, επιλέξτε LibreOffice - Διαδρομές, επιλέξτε Πρότυπα, πατήστε Επεξεργασία, έπειτα πατήστε Προσθήκη για να ανοίξετε τον διάλογο αρχείου για να επιλέξετε τον φάκελο που θα προσθέσετε.


Αναζήτηση

Μπορεί να αναζητήσετε ένα πρότυπο εισάγοντας κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης πάνω αριστερά. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα πρότυπα που βρέθηκαν.

Φίλτρο

Μπορείτε να φιλτράρετε για: Όλες οι εφαρμογές, έγγραφα κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις ή σχέδια επιλέγοντας από το πτυσσόμενο πλαίσιο πάνω στο κέντρο. Το κύριο παράθυρο εμφανίζει τα φιλτραρισμένα πρότυπα.

Κατηγορίες

Οι κατηγορίες είναι φάκελοι στους οποίους τοποθετείτε τα πρότυπά σας. Όλα τα πρότυπα τοποθετούνται σε μια κατηγορία και μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε μία κατηγορία. Μπορείτε να επιλέξετε από τις προεπιλεγμένες κατηγορίες: Όλες οι κατηγορίες, Τα πρότυπά μου, Επιχειρηματική αλληλογραφία, Μέσα Βίκι (MediaWiki), Άλλα επιχειρηματικά έγγραφα, Προσωπική αλληλογραφία και έγγραφα, Παρουσιάσεις ή Τεχνοτροπίες. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες για προσωπική σας χρήση. Πατήστε Διαχείριση στην επάνω δεξιά γωνία του Διαχειριστή προτύπων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα κατηγορία για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία.

Είναι δυνατή η μετακίνηση προτύπων που ορίζονται από τον χρήστη και η αντιγραφή ενσωματωμένων προτύπων σε άλλη κατηγορία. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Μετακίνηση, η οποία βρίσκεται δεξιοπατώντας σε ένα μεμονωμένο πρότυπο.

note

Δεν επιτρέπονται κατηγορίες μέσα σε κατηγορία.


Διαχείριση

Πατήστε Διαχείριση στην επάνω δεξιά γωνία για να ανοίξετε το μενού Διαχείριση. Οι επιλογές είναι: Νέα κατηγορία, Εισαγωγή και Επεκτάσεις. Εάν ένα πρότυπο έχει οριστεί ως προεπιλογή, τότε εμφανίζεται η επιλογή Επαναφορά προεπιλογής. Εάν επιλεγεί μια κατηγορία που ορίζει ο χρήστης, τότε εμφανίζονται επίσης οι Μετονομασία κατηγορίας και Διαγραφή κατηγορίας.

Νέα κατηγορία

Για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας για να τοποθετήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε αυτήν την επιλογή.

Εικονίδιο νέας κατηγορίας

Νέα κατηγορία

Επαναφορά προεπιλογής

Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε ορίσει ένα συγκεκριμένο πρότυπο ως προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε το Φίλτρο για να καθορίσετε ποιο πρότυπο εφαρμογής θα γίνει επαναφορά. Επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές στο Φίλτρο για να επαναφέρετε τα πρότυπα για όλες τις εφαρμογές στα προεπιλεγμένα τους πρότυπα.

Εισαγωγή

Για να εισαγάγετε ένα ή περισσότερα πρότυπα στη Διαχείριση προτύπων, επιλέξτε Εισαγωγή, επισημάνετε την κατηγορία του προτύπου στον διάλογο Επιλογή κατηγορίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα αρχεία που θα εισαχθούν.

Εικονίδιο εισαγωγής

Εισαγωγή

Επεκτάσεις

Για να αναζητήσετε περισσότερα πρότυπα στο διαδίκτυο, επιλέξτε Επεκτάσεις για να ανοίξετε ένα παράθυρο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε πρότυπα στη διεύθυνση https://extensions.libreoffice.org.

Εικονίδιο επεκτάσεων

Επεκτάσεις

Ενέργειες με μεμονωμένα πρότυπα

Άνοιγμα

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Άνοιγμα, πατήστε Enter ή διπλοπατήστε για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Άνοιγμα κάτω δεξιά για να ανοίξετε ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.

Εικονίδιο ανοίγματος

Άνοιγμα

Επεξεργασία

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε το πρότυπο. Για ενσωματωμένα πρότυπα, είναι δυνατή η επεξεργασία ενός αντιγράφου.

Εικονίδιο επεξεργασίας

Επεξεργασία

Ορισμός ως προεπιλογή

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογή για να ορίσετε το πρότυπο ως προεπιλεγμένο πρότυπο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένα πράσινο σημάδι δίπλα στο επιλεγμένο πρότυπο και το πρότυπο θα φορτωθεί αυτόματα όταν δημιουργηθεί ένα νέο έγγραφο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή.

Εικονίδιο ορισμού ως προεπιλογής

Ορισμός ως προεπιλογή

Μετονομασία

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο, δεξιοπατήστε και σημειώστε Μετονομασία για να μετονομάσετε το πρότυπο. Αυτό θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορεί να επιλεγεί νέο όνομα για το πρότυπο. Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε Εντάξει ή Άκυρο για να επαναφέρετε το όνομα που έχει ήδη οριστεί.

Εικονίδιο μετονομασίας

Μετονομασία

Διαγραφή

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πρότυπα για διαγραφή στο κυρίως παράθυρο και πατήστε το πλήκτρο Delete, ή δεξιοπατήστε και έπειτα επιλέξτε Delete για να διαγράψετε τα επιλεγμένα πρότυπα. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου που ζητά επιβεβαίωση. Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε, ή Όχι για ακύρωση.

Εικονίδιο διαγραφής

Διαγραφή

note

Τα ενσωματωμένα πρότυπα δεν μπορούν να επεξεργαστούν, να μετονομαστούν, ή να διαγραφούν.


Μετακίνηση

Για να μετακινήσετε πρότυπα σε διαφορετική κατηγορία, επιλέξτε ένα πρότυπο ή χρησιμοποιήστε +πατήστε για να επιλέξετε επιπλέον πρότυπα, στη συνέχεια δεξιοπατήστε και επιλέξτε Μετακίνηση για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή κατηγορίας , όπου μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία-στόχο ή μια νέα κατηγορία και να μετακινήσετε το πρότυπο σε αυτή. Τα ενσωματωμένα πρότυπα δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα σε άλλες κατηγορίες.

Εικονίδιο μετακίνησης

Μετακίνηση

Εξαγωγή

Επιλέξτε ένα πρότυπο στο κύριο παράθυρο ή χρησιμοποιήστε +πάτημα για να επιλέξετε επιπλέον πρότυπα και, στη συνέχεια, δεξιοπατήστε και επιλέξτε Εξαγωγή για να εξαγάγετε την επιλογή σας σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας.

Εικονίδιο εξαγωγής

Εξαγωγή

tip

Για να μετακινήσετε ή να εξάγετε όλα τα πρότυπα σε μια Κατηγορία, πατήστε +A, έπειτα επιλέξτε Μετακίνηση, ή Εξαγωγή.


Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 – Δημιουργία επαγγελματικής επιστολής

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Writer

 2. Πατήστε +Shift+N, ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα για να ανοίξετε τον διαχειριστή προτύπων.

 3. Πληκτρολογήστε “επαγγελματική επιστολή” στο πλαίσιο αναζήτησης

 4. Επιλέξτε ένα από τα πρότυπα από το κυρίως παράθυρο διπλοπατώντας το, ή επιλέξτε και πατήστε Enter.

 5. Δημιουργείται ένα νέο έγγραφο που χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο σε ένα νέο στιγμιότυπο του LibreOffice Writer

 6. Αλλάξτε το κείμενο και τον λογότυπο όπως απαιτείται

Παράδειγμα 2 – Εισαγωγή προτύπου – Προσωπικό υπολογιστικό φύλλο προϋπολογισμού

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Calc

 2. Πατήστε +Shift+N, ή επιλέξτε Αρχείο - Δημιουργία - Πρότυπα για να ανοίξετε τον διαχειριστή προτύπων.

 3. Πατήστε στο Διαχείριση και επιλέξτε Επεκτάσεις για να αναζητήσετε διαδικτυακά πρότυπα.

 4. Αναζητήστε το προσωπικό πρότυπο προϋπολογισμού, έπειτα μεταφορτώστε το

 5. Ανοίξτε τη διαχείριση προτύπων και επιλέξτε το πλήκτρο Εισαγωγή

 6. Επιλέξτε κατηγορία αποθήκευσης του νέου προτύπου, παραδείγματος χάρη, Τα πρότυπά μου και πατήστε Εντάξει.

 7. Περιηγηθείτε στον φάκελο όπου μεταφορτώσατε το πρότυπο, επιλέξτε το και πατήστε Άνοιγμα.

 8. Το πρότυπο είναι τώρα διαθέσιμο στην κατηγορία που επιλέξατε.

Παράδειγμα 3 – LibreOffice Impress – Πρότυπο παρουσίασης

 1. Ανοίξτε το LibreOffice Impress

 2. Η διαχείριση προτύπων ανοίγει αυτόματα όταν ανοίγετε το LibreOffice Impress.

 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο για την παρουσίασή σας, φιλτράρετε ανά κατηγορίες ή αναζήτηση.

 4. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος, να εισάγετε ένα πρότυπο, ή να αναζητήσετε διαδικτυακά ένα πρότυπο.

 5. Κάποια γνωρίσματα του διαχειριστή προτύπων δεν είναι διαθέσιμα, όταν ανοίγεται αυτόματα. Μετά την εκκίνηση του LibreOffice Impress μπορείτε να ξαναεκτελέσετε τον διαχειριστή προτύπων για να προσπελάσετε όλα τα γνωρίσματα.

Δείτε το https://extensions.libreoffice.org για πρότυπα προς μεταφόρτωση.

Δείτε Κεφάλαιο 3 - Χρήση τεχνοτροπιών και προτύπων στο Getting Started Guide.

Δείτε Δημιουργία προτύπου εγγράφου για σχετικές πληροφορίες.

Δείτε Πρότυπα και τεχνοτροπίες για σχετικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!