Οθόνη έναρξης

Καλώς ήρθατε στο LibreOffice. Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε βοήθεια εφαρμογής του LibreOffice. Πατήστε F1 όποτε χρειάζεστε βοήθεια χρησιμοποιώντας το LibreOffice.

Βλέπετε το κέντρο έναρξης όταν δεν υπάρχει ανοιχτό έγγραφο στο LibreOffice. Είναι διαιρεμένο σε δύο μέρη. Πατήστε ένα πλήκτρο στο αριστερό τμήμα για να ανοίξετε νέο έγγραφο ή διάλογο αρχείου.

Άνοιγμα υφισταμένων αρχείων

Το πλήκτρο Άνοιγμα αρχείου παρουσιάζει τον διάλογο ανοίγματος αρχείου.

Το πλήκτρο Απομακρυσμένα αρχεία εμφανίζει έναν διάλογο Απομακρυσμένα αρχεία για να ανοίξετε αποθηκευμένα αρχεία σε απομακρυσμένους διακομιστές.

Πατήστε το πλήκτρο Πρόσφατα έγγραφα για να εμφανίσετε τις μικρογραφίες των πιο πρόσφατων εγγράφων που ανοίξατε στην δεξιά πλευρά του παραθύρου. Αφήστε πάνω από τη μικρογραφία το ποντίκι σας για να επισημανθεί το έγγραφο, εμφανίζεται μια συμβουλή για τη θέση του εγγράφου και ένα εικονίδιο πάνω δεξιά για να διαγράψετε την μικρογραφία από το παράθυρο και από τον κατάλογο προσφάτων αρχείων. Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το από κάτω έγγραφο.

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τον κατάλογο Πρόσφατα έγγραφα πατώντας το πλήκτρο στην πάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου. Το έγγραφο αυτό καθεαυτό δεν διαγράφεται. Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα στοιχεία στον κατάλογο Πρόσφατα έγγραφα πατώντας το πτυσσόμενο πλήκτρο Πρόσφατα έγγραφα και επιλέγοντας Καθαρισμός προσφάτων εγγράφων.

Εργασία με πρότυπα

Πατήστε το πλήκτρο Πρότυπα για να εμφανίσετε τα πρότυπα για όλες τις εφαρμογές στη δεξιά πλευρά του παραθύρου.

Πατήστε το κάτω βέλος μετά το πλήκτρο Πρότυπα για να ανοίξετε ένα μενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα φίλτρο εμφάνισης προτύπων κατά τύπο εφαρμογής ή να ανοίξετε τον διάλογο Διαχειριστής προτύπων.

Δεξιοπατήστε ένα πρότυπο στο δεξιό παράθυρο για να ανοίξετε ένα μενού όπου μπορείτε είτε να ανοίξετε το πρότυπο και να δημιουργήσετε νέο έγγραφο με βάση το πρότυπο ή να επεξεργαστείτε το ίδιο το πρότυπο.

Δημιουργήστε:

Κάθε πλήκτρο εγγράφου ανοίγει ένα νέο έγγραφο του καθορισμένου τύπου.

Το πλήκτρο Επεκτάσεις ανοίγει τη σελίδα https://extensions.libreoffice.org/, ου μπορείτε να μεταφορτώσετε πρότυπα και πρόσθετα χαρακτηριστικά για το LibreOffice.

note

Τα κρυπτογραφημένα αρχεία δεν θα εμφανίζουν εικόνα μικρογραφίας του περιεχομένου τους.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!