Δημιουργία και αλλαγή προεπιλεγμένων και προσαρμοσμένων προτύπων

Όταν ανοίγετε ένα νέο έγγραφο με την επιλογή Αρχείο - Δημιουργία, εμφανίζεται ένα κενό έγγραφο βασισμένο σε πρότυπο του LibreOffice. Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να τροποποιήσετε ή να αντικαταστήσετε το πρότυπο αυτό, ώστε το νέο έγγραφο να περιέχει τις προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες ή άλλα περιεχόμενα.

note

Μπορείτε να ορίσετε πρότυπα εγγράφων για κάθε εφαρμογή του LibreOffice.


Δημιουργία προεπιλεγμένου προτύπου

 1. Πρώτα, ανοίξτε είτε ένα υφιστάμενο πρότυπο του LibreOffice και τροποιήστε το, ή ανοίξτε ένα νέο έγγραφο και επιξεργαστείτε το όπως πρέπει για να δημιουργήσετε το επιθυμητό πρότυπο.

 2. Αποθηκεύστε το έγγραφο επιλέγοντας Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο, έπειτα εισάγετε το όνομα του προτύπου, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως προεπιλεγμένο πρότυπο και αποθηκεύστε το στην κατηγορία Τα πρότυπά μου.

 3. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα νέο έγγραφο κειμένου, το νέο έγγραφο θα βασίζεται σε αυτό το νέο προεπιλεγμένο πρότυπο.

Τροποίηση προεπιλεγμένου προτύπου

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Διαχείριση προτύπων.

 2. Χρησιμοποιήστε Φιλτράρισμα για να επιλέξετε τον τύπο του εγγράφου.

 3. Το προεπιλεγμένο πρότυπο σημειώνεται με ένα πράσινο σημάδι ελέγχου. Δεξιοπατήστε αυτό το πρότυπο και επιλέξτε Επεξεργασία.

 4. Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές, επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση και επιλέξτε κλείσιμο του εγγράφου.

 5. Όταν ανοίξετε νέο έγγραφο, θα χρησιμοποιηθεί το τροποποιημένο προεπιλεγμένο πρότυπο.

Ορισμός προτύπου ως προεπιλογής

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Διαχείριση προτύπων.

 2. Δεξιοπατήστε το πρότυπο που θα γίνει προεπιλογή, επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλογή.

Δημιουργία προσαρμοσμένου προτύπου

 1. Πρώτα, ανοίξτε είτε ένα υφιστάμενο πρότυπο του LibreOffice και τροποιήστε το, ή ανοίξτε ένα νέο έγγραφο και επιξεργαστείτε το όπως πρέπει για να δημιουργήσετε το επιθυμητό πρότυπο.

 2. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο, έπειτα εισάγετε το όνομα του προτύπου, επιλέξτε Κατηγορία προτύπου και αποθηκεύστε.

Τροποποίηση προσαρμοσμένου προτύπου

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Πρότυπα - Διαχείριση προτύπων.

 2. Δεξιοπατήστε το προς τροποποίηση πρότυπο και επιλέξτε Επεξεργασία.

 3. Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές, επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση και επιλέξτε κλείσιμο του εγγράφου.

Αποθήκευση προτύπου στον φάκελο προτύπων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε έγγραφο ως πρότυπο επιλέγοντας τύπο αρχείου "Πρότυπο" στον διάλογο αποθήκευσης. Για να προσπελάσετε το πρότυπο από τον διαχειριστή προτύπων, αποθηκεύστε το πρότυπο στον κατάλογο Διαδρομές χρήστη που καθορίστηκε για Πρότυπα στο - LibreOffice - Διαδρομές. Είναι συχνά πιο εύκολο να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο με Αρχείο - Πρότυπα - Αποθήκευση ως πρότυπο, επειδή τοποθετείται αυτόματα το πρότυπο στον κατάλληλο κατάλογο.

tip

Ο διαχειριστής προτύπων είναι η προτιμώμενη μέθοδος εργασίας με πρότυπα. Τα Αρχείο - Νέο - Πρότυπα και Αρχείο - Πρότυπα - Διαχείριση προτύπων είναι ισοδύναμα του ανοίγματος του διαχειριστή προτύπων. +Shift+N είναι το προκαθορισμένο πλήκτρο συντόμευσης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!