Εγκατάσταση εκτυπωτή και τηλεομοιότυπου σε λειτουργικά βασισμένα σε UNIX

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τις εγκαταστημένες γραμματοσειρές του συστήματός σας. Σε έγγραφο κειμένου μπορείτε να επιλέξετε από όλες τις εκτυπώσιμες γραμματοσειρές. Σε ένα έγγραφο HTML ή σε διάταξη ιστού, μόνο γραμματοσειρές που είναι ορατές στην οθόνη προσφέρονται. Σε λογιστικά φύλλα και σχέδια μπορείτε να επιλέξετε από όλες τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτυπωτή

Στον διάλογο Εκτύπωση ή στον διάλογο Ρυθμίσεις εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή από το πλαίσιο καταλόγου εκτυπωτές και πατήστε Ιδιότητες. Ο διάλογος Ιδιότητες εμφανίζεται περιέχοντας αρκετές σελίδες καρτελών. Εκεί μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το αρχείο PPD του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Χρήση λειτουργίας φαξ

Αν έχετε εγκαταστήσει το fax4CUPS στον υπολογιστή σας, μπορείτε να στείλετε φαξ με το λογισμικό του LibreOffice.

Ένας διάλογος σας ζητά τους αριθμούς τηλεφώνου που θα στείλετε το φαξ για να θα εμφανιστούν μετά την εκτύπωση όταν εκτυπώνετε σε έναν εκτυπωτή fax4CUPS. Πολλοί αριθμοί μπορούν να εισαχθούν χωριζόμενοι με ;

Στο LibreOffice μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ένα εικονίδιο για αποστολή φαξ σε προεπιλεγμένο φαξ. Για να το κάνετε, επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή - Γραμμές εργαλείων, πατήστε Προσθήκη εντολών και προσθέστε από τα "Έγγραφα" το εικονίδιο Αποστολή προεπιλεγμένου φαξ. Μπορείτε να ορίσετε ποιο φαξ χρησιμοποιείται όταν πατιέται αυτό το πλήκτρο στο - LibreOffice Writer - Εκτύπωση.

Να θυμάστε ότι πρέπει να δημιουργείτε ξεχωριστή εργασία εκτύπωσης για κάθε φαξ, διαφορετικά, ο πρώτος παραλήπτης θα λάβει όλα τα φαξ. Στο παράθυρο διαλόγου Εργαλεία - Συγχώνευση αλληλογραφίας ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτυπωτής και, στη συνέχεια, το πεδίο σήμανσης Μεμονωμένες εργασίες εκτύπωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!