Δημιουργία στρογγυλεμένων γωνιών

Όταν εισάγετε ορθογώνιο ή ένα πλαίσιο υπομνήματος χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες σχεδίασης και ενεργοποιήσετε το εικονίδιο Σημεία στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, θα εμφανιστεί ένα μικρό πλαίσιο στην επάνω αριστερή γωνία του αντικειμένου. Το πλαίσιο υποδεικνύει το ποσοστό, με βάση το οποίο πραγματοποιείται στρογγύλεμα των γωνιών. Όταν το πλαίσιο τοποθετηθεί στην επάνω αριστερή γωνία, δεν εμφανίζεται στρογγύλεμα. Όταν το πλαίσιο τοποθετηθεί στη μεσαία λαβή που βρίσκεται στην επάνω πλευρά του αντικειμένου, οι γωνίες στρογγυλεύονται όσο το δυνατό περισσότερο. Προσαρμόζετε τις μοίρες μετακινώντας το πλαίσιο μεταξύ των δύο αυτών θέσεων.

Δείκτης ποντικιού ως χέρι

Εάν τοποθετήσετε το δείκτη επάνω στο πλαίσιο, μετατρέπεται σε σύμβολο χεριού. Τώρα, μπορείτε να μεταφέρετε το πλαίσιο και να αλλάξετε το ποσοστό στρογγυλέματος. Ένα περίγραμμα παρουσιάζει την προεπισκόπηση του αποτελέσματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!