Διαχείριση αναθεωρήσεων

Το μενού Αρχείο περιέχει την εντολή Εκδόσεις που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλαπλές εκδόσεις ενός εγγράφου στο ίδιο αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή μεμονωμένων εκδόσεων ενός εγγράφου ή να εμφανίσετε τις διαφορές μεταξύ εκδόσεων με έγχρωμες επισημάνσεις.

Στο παράθυρο διαλόγου για το άνοιγμα ενός εγγράφου, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από ένα πεδίο συνδυασμού την έκδοση του συγκεκριμένου εγγράφου που θέλετε να ανοίξετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!