Προστασία αλλαγών

note

Η λειτουργία αναθεώρησης είναι διαθέσιμη στο LibreOffice για έγγραφα κειμένου και έγγραφα υπολογιστικού φύλλου.


Για να προστατέψετε τις αλλαγές που έγιναν σε ένα έγγραφο κατά την επεξεργασία, επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών- Προστασία. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία ή για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις αλλαγές είναι απαραίτητο να εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης πρώτα.

  1. Επιλέξτε Προστασία. Αυτό ανοίγει τον διάλογο Κωδικός πρόσβασης.

  2. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον έναν χαρακτήρα και επιβεβαιώστε τον. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!