Περιήγηση αλλαγών

note

Αυτό το γνώρισμα είναι ειδικό του Writer.


Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εντολές για περιήγηση αλλαγών σε ένα έγγραφο Writer:

Χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές σε συνδυασμό με τις εντολές Αποδοχή και Απόρριψη επιτρέπει την περιήγηση, αποδοχή και απόρριψη των αλλαγών χωρίς την κλήση του διαλόγου Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Διαχείριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!